Avventer innstramming

Larvik har den verste smittesituasjonen siden koronapandemien brøt ut, men kommunalsjef Guro Winsvold sier at det foreløpig ikke er aktuelt å innføre strengere smittevernregler. Kommunen har god oversikt, men vurderer innstramminger hele tiden.