Aviator må betale husleie til Torp

Torp Sandefjord lufthavn er tilkjent 3,8 millioner kroner i husleie fra Aviator Airport Alliance AS.

Kontrolltårn Sandefjord lufthavn Torp

TAPTE I RETTEN: Aviator Airport Alliance ASA er dømt til å betale husleie på Torp, selv om de ikke har brukt lokalene siden oktober 2015.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Torp Sandefjord lufthavn gikk til sak mot Aviator Airport Alliance AS etter at de tapte en avtale om å yte handlingstjenester til flyselskapene på Torp og trakk seg ut fra flyplassen.

Aviator mente de ikke skulle betale husleie for lokaler og infrastruktur når handlingsvirksomheten på Torp ble avviklet, men det mente Sandefjord lufthavn AS de var forpliktet til ut kontraktsperioden i 2017.

Nå er flyplassen tilkjent 3,8 millioner kroner i husleie av Aviator. I tillegg er de tilkjent 375 197 kroner i saksomkostninger.

– Dette er en dom vi er tilfreds med, men den er ennå ikke rettskraftig, sier lufthavnsjef, Gisle Skansen.

Tapte anbud

Aviator Airport Alliance utførte tjenester for flyselskapene på Torp og leide lokaler av Sandefjord lufthavn AS. Wizz Air var en av selskapets viktigste kunder, men våren 2015 utlyste Wizz Air en anbudskonkurranse som Aviator tapte. Widerøe overtok tjenestene og sommeren 2015 besluttet Aviator derfor å avvikle virksomheten på Torp.

Aviator avviklet virksomheten i oktober 2015 og selskapet mente da at leieforholdet ikke kunne opprettholdes og sluttet å betale husleie. I retten viste Aviator til et møte der det skulle vært inngått en muntlig avtale om at leien skulle bortfalle, men dette ble avvist av Sandefjord lufthavn AS.

Retten la vekt på at det ikke foreligger noen skriftlig avtale om at leien skulle bortfalle.

Det har formodningen mot seg at Sandefjord lufthavn skulle frigi Aviator for en forpliktelse på flere millioner kroner uten noen form for skriftlig bekreftelse. (Dom, Sandefjord tingrett)

– Kan ikke tre ut av kontrakten

Aviator mente at avtalen må revideres da Aviator ikke lenger har noen mulighet til å drive handlingsvirksomhet på Torp. De mente at leieforholdet ikke kunne opprettholdes, men fikk ikke medhold i retten.

Det at forholdene i ettertid utvikler seg på en uønsket måte kan ikke i seg selv gi grunnlag for å tre ut av kontrakten. Det ville i så fall være negativt for forutsigbarheten i kommersielle avtaleforhold. (Dom, Sandefjord tingrett)

– Dette er vi fornøyd med av to grunner. Det ene er det økonomiske i dette, det andre er det prinsipielle i at man ikke bare kan gå fra en avtale, sier Skansen.

– Klar og entydig dom

Dommen er ikke rettskraftig, men lufthavnsjefen tror ikke Aviator vil anke dommen.

– Dommen er så klar og entydig på at Aviator er forpliktet til å stå ved avtalen at vi mener det ikke er grunnlag for å prøve denne ved en høyere rettsinstans, sier Skansen.

Blir dommen stående har Sandefjord lufthavn vunnet to store rettssaker på kort tid. I sommer ble det klart at de vant fram mot Avinor etter en strid om innflygingsavgift.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Aviator Airport Alliance AS.