Avføring kan erstatte antibiotika

En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen.

Gastroseksjon, Sykehuset i Vestfold

Gastroseksjon og mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold undersøkte om tilførsel av tarmbakterier fra en frisk person kan gjenopprette en frisk og motstandsdyktig tarmflora, slik at pasienten blir kvitt infeksjonen uten å ty til antibiotika.

Foto: Sykehuset i Vestfold / SiV

– Hovedårsaken til at dette vekker stor, internasjonal interesse er at man kan spare samfunnet for bruk av antibiotika, sier overlege ved gastroavdelingen ved Sykehuset i Vestfold, Birgitte Seip.

– Det er viktig, for vi vet at antibiotika kan slutte å virke fordi bakteriene kan bli motstandsdyktige.

Seip er medforfatter i en ny pilotstudie, hvor tarmbakterier erstatter antibiotika i behandling av tarmbetennelse forårsaket av bakterien Clostridium difficile.

Overlege Birgitte Seip

Overlege Birgitte Seip ved gastroseksjon medisin ved Sykehuset i Vestfold er medforfatter i studien

Foto: Sykehuset i Vestfold / SiV

Betennelse i tarmen på grunn av denne bakterien er en komplikasjon som fryktes ved antibiotikabruk, og standardbehandling for lidelsen er i dag nye doser antibiotika.

Sykdomsøkning på verdensbasis

Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile.

Bakterien gir diaré, noe som i verste fall kan være dødelig for allerede svake pasienter. Sykdommen er økende i hele verden, også i Norge, og resistens mot antibiotika er et stort problem.

Nå kan alternativ behandling med tarmbakterier fra en frisk person bety begynnelsen på slutten for antibitotikaen. I hvert fall i enkelte tilfeller.

Banebrytende arbeid

Dette er den første multisenterstudien i verden som sammenligner effekten av tilførsel av tarmbakterier fra en frisk person med effekten av standard antibiotikabehandling hos pasienter med førstegangsinfeksjon i tarmen.

– Vi hadde 21 pasienter, så studien er liten, men den viser at det faktisk går an og at det ikke er farlig. Likevel er det for tidlig å si om dette kan brukes i klinisk praksis. Vi må først ha med mange flere pasienter i en stor studie, så det vil nok ta noen år før dette blir noe som kan tilbys alle, forteller overlege og medforfatter Seip.

Stor internasjonal interesse

Friske tarmbakterier har tidligere blitt brukt på noen pasienter med tilbakefall av sykdommen, men den norske pilotstudien som publiseres i New England Journal of Medicine denne uken viser altså at bakteriene kan være bedre enn antibiotika for alle pasienter med sykdommen, også de som har den for første gang.

Studien presenteres på verdens største konferanse for tarmsykdommer, Digestive Desease Week, lørdag 2. juni, og rett over sommeren starter gruppen «Klinisk Effektforskning» en større studie for å bekrefte funnene.

Gruppen består av forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus i samarbeid med seks norske sykehus; Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Telemark Skien, Sørlandet sykehus Kristiansand, Vestre Viken Bærum sykehus, Karolinska Institutet Stockholm og Lovisenberg diakonale sykehus Oslo. Forskere i USA er også involvert.