Attraktivt å sone med fotlenke

Lederen av Telemark Friomsorgskontor er fornøyd med ordningen med fotlenkesoning, to måneder etter at den ble innført.

Elektronisk fotlenke

Mens mange fylker har praktisert fotlenkesoning siden 2010, ble det i Telemark, Vestfold og Buskerud innført 1. mai i år. Og det er en attraktiv måte å sone på for mange.

Foto: Kriminalomsorgen

1. mai i år bli det åpnet for denne måten å sone på i vårt distrikt, og Telemark, Buskerud og Vestfold deler 49 lenker.

De kan altså søke Kriminalomsorgen om såkalt straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Les også:

Stor søkerpågang

Leder av Telemark Friomsorgskontor Roger Holmern, er fornøyd med ordningen så langt, og sier at det er en attraktiv måte å sone på.

Roger Holmern

Leder av Telemark Friomsorgskontor Roger Holmern sier at de har veldig god erfaring med fotlenkesoningen, drøyt to måneder etter at det ble innført-

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Vi har stor søkerpågang. Så langt har vi hatt drøyt 60 aktuelle kandidater som søker enten de fire siste månedene før løslatelse fra fengsel, eller de som har inntil fire måneder ubetinget dom, sier Holmern til NRK.

Telemark startet formelt opp med ordningen 1. mai, og den første lenkepåleggingen skjedde 2. mai.

Har fått gode erfaringer

Per i dag er det 11 kandidater i Telemark som soner på denne måten, av det totale antallet som Telemark, Vestfold og Buskerud disponerer. Antallet lenker fordeles kontinuerlig mellom fylkene, ut fra hvor trykket og behovet er størst.

Holmern sier at de er ferdig med cirka 20 fotlenkesonere og at det har vært vellykket.

– Vår erfaring er at dette har gått veldig bra, og all erfaring fra andre fylker som har tatt dette lenger enn oss, noen helt tilbake i 2010, så er erfaringene veldig gode. Denne ordningen fungerer veldig godt, innenfor de rammene som er satt.