Asylsøkere åpner gjenbrukssentral

– De trenger sysselsetting og noe annet å tenke på, sier Frode Rustøy.

gjenbruk

GJENBRUK: Khadija Kashfa og Weam Matar fra Syria er med på å starte gjenbrukssentral i Sandefjord.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

I et lokale i bakgården til Hotel Atlantic er det stor aktivitet. Det summer på arabisk mens flittige hender rydder og bretter tøy.

Her skal asylsøkere lage en gjenbrukssentral, der de videreformidler klær og annet utstyr som folk donerte i forbindelse med at det kom mange flyktninger til Norge. Prosjektet heter «Servants for Humanity».

– Mange av dem som kom til Norge hadde bare ett skift, så det var til stor hjelp at folk donerte klær, forteller Frode Rustøy, skolefaglig IKT-rådgiver i Sandefjord kommune. Det er fortsatt noe tøy igjen, men de tar gjerne imot mer. Særlig herreklær i medium størrelse, sko, kjøkkenartikler og annet utstyr til hjemmet.

Asylsøkerne står selv for organiseringen. Sandefjord voksenopplæring, Byskolen og hotell Atlantic bistår. Lions i Sandefjord støtter også opp om prosjektet.

Voksenopplæringen

BIDRAR: Frode Rustøy er lærer ved Sandefjord Voksenopplæring i Sandefjord og hjelper asylsøkerne med å åpne gjenbrukssentral.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

Tøff overgang

Fossnes mottak har tatt imot 40 familier fra Syria, Irak og Afghanistan som bor i leiligheter i Sandefjord. De fleste har flyktet fra krig og uroligheter og har hatt en strabasiøs reise gjennom Europa. Overgangen til fredelige Norge kan være tøff.

– De trenger sysselsetting og noe annet å tenke på, derfor har vi i samarbeid med asylsøkerne selv kommet fram til dette opplegget, sier Frode Rustøy. Han påpeker at dette ikke er en butikk, men gratis videreformidling av utstyr til trengende.

På flukt

Familien Matar fra Syria har vært i Norge i tre måneder. Far, mor, to døtre og en sønn er alle engasjerte i å få gjenbrukssentralen i stand.

Familiens eldste datter, Salam, er 20 år og måtte avbryte studiene i engelsk litteratur ved universitetet i Damaskus for å flykte fra Syria. Hun jobber med logistikk og organisering av sentralen, og er visstnok et arbeidsjern som ser til at nødvendige oppgaver blir utført.

– Hvis noen har klær eller kjøkkenutstyr de vil gi bort, kan de levere det her, så gir vi det videre til de som trenger det, sier Salam på engelsk.

Organiserer

ORGANISERER: Salam Matar jobber med logistikk og organisering på formidlingssentralen.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

For alle

Det er blitt laget en Facebook-side som heter «Servants for Humanity», der de legger ut hva gjenbrukssentralen trenger.

– Dette tilbudet er til for alle som trenger hjelp, ikke bare asylsøkere, påpeker Salam. Familien Matar er svært glad for hjelpen de har fått, og er opptatt av å gi noe tilbake.

– Jeg vil gjøre nytte for meg som frivillig, penger er ikke viktig, sier Salam.

Gjenbrukssentralen vil være i drift i begynnelsen av april.