Asylmottaket på Fossnes blir lagt ned

Mottaket blir lagt ned med tre måneders varsel, og de 235 beboerne må flytte.

Fossnes asylmottak

Fossnes asylmottak har vært drevet i 22 år, men er et av de dyreste å drive i landet. Derfor blir det lagt 1. mars neste år.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Fra 1. mars 2015 er asylmottaket på Fossnes i Stokke historie.

Dette er ett av to mottak som legges ned i UDIs region sør. Bakgrunnen er at behovene for mottaksplasser er redusert. Fossnes er et av Norges dyreste mottak å drifte, og trakk derfor et av de korteste stråene.

Nedleggelsen av Fossnes betyr at 235 beboere må flytte, og at sju ansatte mister jobben.

Stein Bungum, driver av mottaket, er overrasket over at Fossnes blir lagt ned.

– UDI er veldig presset for tida. De sier alltid opp de mest kostbare mottakene, og på grunn av indeksregulering er det de eldste mottakene som er dyrest å drive, sier han.

Fossnes ble etablert for 22 år siden.

– Jeg blir selv grepet av nedleggelsen, fordi jeg var med på etableringen av mottaket. Jeg håper at alle ansatte finner seg andre jobber, vi har ikke noe annet valg enn å la de gå, sier Bungum.

Les også:

Må være i 85 prosent bruk

Det andre mottaket som blir lagt ned i region sør ligger i Mandal.

Regiondirektør i UDI Sør, Tormod Stavenes, forteller at UDI krever at 85 % av sengene på hvert mottak i Norge skal være i bruk.

– På Fossnes er belegget bare på 78 %, og på landsbasis er det gjennomsnittlig på under 80 prosent. Derfor må UDI nå gjøre grep og bygge ned mottak, sier han.

Stavenes sier at Fossnes blir lagt ned ut fra en helhetsvurdering.

– Det er vanskelig å si hvorfor akkurat Fossnes blir lagt ned. Kvaliteten på mottakene i Norge er veldig lik, derfor har vi gått ut fra hvilke som er dyrest i drift. Regjeringa har bare kommet med strengere og strengere krav til effektiv drift av asylmottakene. Fossnes er godt drevet, understreker han.

Stavenes forteller at det i Norge i dag finnes 16.500 plasser tilsvarende de på Fossnes.

– Vi er i ferd med å ta ut 2000 av disse. Til sammen blir det avviklet mottak i fem av seks regioner.

Blir flyttet innenfor regionen

Bungum forteller at beboerne har forholdt seg rolig til beskjeden om at de må flytte.

– Vi inviterte dem til møter om dette så fort vi visste om nedleggelsen. Beboerne vil nok ikke reagere noe særlig før de vet hvor de skal flytte, mener han.

De som bor på Fossnes vil bli flyttet til andre mottak først og fremst innenfor regionen. Ti beboere må flytte før jul, 225 flytter i løpet av januar og februar.

– Vi er i dialog med beboerne nå. De får selv komme med ønsker om hvor de vil bo, men det gjenstår å se hvor mange av disse vi kan innfri. Det er en utfordring å flytte alle beboerne på Fossnes, fordi det ikke finnes så mange ledige plasser på mottakene for tida, sier Stavenes.

Siste driftsdag på Fossnes er 28. februar.