Oppfordrer bilister til kjør sakte-aksjon

Om Aage Nordheim får det som han vil, kommer flere bilister til å kjøre i 40 kilometer i timen på E18 i Vestfold i dag.

E18, Natvall.

Det kan bli ekstra lange køer på E18 i Vestfold i ettermiddag. (arkivbilde)

Foto: Jarle Foss/Statens vegvesen

Klokken 16.45 tirsdag ettermiddag starter nemlig en aksjon mot bompenger.

Det er Aage Nordheim står bak og han håper at så mange bilister som mulig vil møte opp. Bilene skal kjøre i 40 kilometer i timen mellom Fokserød og Tassebekk – en strekning på drøye to kilometer.

– Litt avhengig av hvor mange som kommer, så kommer vi til å dele oss i to grupper som skal kjøre synkront fra begge retninger. Vi satser på å kjøre strekningen i to til tre synkrone sløyfer, sier Nordheim til NRK.no.

– Vi kommer til å ta en pause mellom sløyfene for å la trafikken løse seg opp. Vi er ikke ute etter å lage trafikale problemer, men vi ønsker oppmerksomhet rundt dette med bompenger, understreker han.

– Ikke behov for bompenger

Via Facebook oppfordrer Nordheim bilister som er imot bompenger til å møte opp til kjør sakte-aksjonen, skriver Tønsbergs Blad.

– Budskapet er nei til bompenger. Konsekvensene av at vi har den eskalerende iveren til å bruke bompenger som finansiering, har fått for lite oppmerksomhet. Myndighetene har fått et altfor fritt spillerom til å forme en bevissthet om at vi trenger å betale bompenger for å få nye veier. Jeg mener at det ikke er tilfellet.

– Hva håper du vil komme ut av denne aksjonen?

– Oppmerksomhet rundt dette med bompenger. At folk ikke bare godtar at sånn er det bare.

Han forteller at noen bommotstandere er for et spleiselag med staten for å få nye veier, men han mener det blir feil at bilistene skal betale den største andelen.

– Siden vi allerede betaler årsavgift for nyinvesteringer og vedlikehold, ville det ha vært naturlig at fordelingsnøkkelen var 70/30 i bilistenes favør. Derfor må bompengekonseptet stoppes, sier han til lokalavisa.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Aage Nordheim.

Aage Nordheim opplyser at han har meldt ifra til vegtrafikksentralen og politiet om aksjonen. – De kan ikke si at det er greit og henviser til vegtrafikkloven som sier at man ikke har lov til å hindre trafikken unødig, sier han.

Foto: Privat

– Halvannen til to timer

Oppmøtet for aksjonen er på Shell-stasjonen på Fokserød klokken 16.45, men Nordheim vet ikke hvor mange som kommer til å komme.

– Strengt tatt trenger vi ikke mer enn to biler for å få en effekt, men jeg håper at så mange som mulig deltar.

Hvor lenge aksjonen vil vare, avhenger av hvor mange som kommer, men Nordheim tror de vil holde på i halvannen til to timer.

– Vil forplante seg

Avdelingsdirektør i Staten vegvesen, Tore Kaurin, setter ikke pris på at en slik aksjon arrangeres og er bekymret for hva slags konsekvenser det kan få for trafikksikkerheten.

– Vi er ikke glad i at E18 og andre hovedveier blir brukt som en demonstrasjonsarena ut ifra hensynet til trafikksikkerhet og fremkommelighet for trafikantene, sier han til NRK.no.

– Aksjonen starter etter planen klokken 16.45. Hvilke konsekvenser kan det få for trafikken på den tiden av døgnet?

– På den tiden er det veldig mye trafikk mellom byene i Vestfold, særlig mellom Sandefjord og Tønsberg, så det betyr dårligere fremkommelighet på den strekningen det dreier seg om. Det vil også forplante seg til strekningene ved siden av, sier Kaurin og fortsetter:

– Litt avhengig av hvordan dette skjer, så er vi også alltid redde for trafikksikkerheten på E18. Dette er en strekning hvor det er anleggsarbeider og vi er bekymret for at dette også kan gjøre noe med trafikksikkerheten. Derfor er ikke vi noe glad i den type aksjoner.

Ikke tillatelse

Leder Per Olav From av ordensseksjonen ved politistasjonen i Sandefjord bekrefter at politiet har fått beskjed om aksjonen, men understreker at de ikke har gitt noen tillatelse til dette.

– Vi forventer at bilistene forholder seg til bestemmelsene i vegtrafikkloven. Vi vil gripe inn dersom det oppstår farlige situasjoner eller brudd på vegtrafikkloven, sier han til NRK.no.

– Om det blir nødvendig, vil vi også regulere ferdselen på veien, legger From til.