Tjøme-arkitekt sliter etter byggeskandaler

Kundekretsen til Rune Breili var velstående hytteeiere på Tjøme. Nå sliter arkitekfirmaet hans med underskudd etter medieomtale og korrupsjonspåstander.

Rune Breili

I snart to år har Breili levd med anklager om at han har fått bygge større hytter i strandsonen enn andre.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

På to år har firmaet Breili og partnere AS gått fra millionoverskudd til tap.

Medias dekning av den såkalte «Tjøme-saken» får mye av skylden i selskapets årsberetning.

Tre medarbeidere har sagt opp, og en har vært sykemeldt – blant annet på grunn av påstandene om korrupsjon, ifølge beretningen.

Verken Rune Breili eller styrelederen i selskapet, Charlotte Merethe Bartnes, vil kommentere årsberetningen, eller la seg intervjue.

Startet i media

Saken startet i juni 2017. Da avslørte NRK at en byggesaksleder tok betalt for å fylle ut byggesakspapirer han selv behandlet. Mannen ble suspendert på dagen.

Kommunen gransket saken. Konklusjonen var ikke korrupsjon, men saksbehandlingsfeil. Likevel ble rapporten sendt til politiet.

Etter hvert tok Økokrim over saken. Der har etterforskningen pågått i ett og et halvt år.

Breili, to tidligere byggesaksledere og rike hyttebyggere står sentralt. Alle har hele tiden forklart at de ikke har gjort noe galt.

Tarjei Istad i Økokrim sier de er i en avsluttende fase. Han regner med å være ferdig rett før, eller etter sommerferien.

Brygge på Tjøme

Folk flest mister gradvis muligheten til å bruke strandsonen dersom hytteeiere får utvide hytta eller bygge nye brygger. Breili har i flere år jobbet for hytteeiere som ønsker å utvide.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Forstår at det er belastende

Det er mediehus som Dagens næringsliv, Tønsbergs Blad og NRK som har skrevet mye om saken.

Konstituert redaktør i Tønsbergs Blad, Erik Wold Aunemo, forstår at Breili reagerer. Han sier avisa forsøker å behandle Breili og alle involverte så rettferdig som mulig.

Burde media være mer forsiktige for å unngå slike uheldige konsekvenser?

– Nei, vi må nok skrive det som det er. Vi kan ikke ta det hensynet i våre saker. Men vi prøver også å finne de positive sakene, og har latt Rune Breili snakke så mye han vil.

Aunemo mener «Tjøme-saken» kanskje er den største og viktigste saken i vårt distrikt akkurat nå.

– Dette handler om strandsonen, naturen vår og hvordan den skal være, også for barna våre. Derfor bruker vi mye tid på dette, sier han.

Erik Wold Aunemo

Konstituert redaktør Erik Wold Aunemo i Tønsbergs Blad sier sannheten noen ganger slår uheldig ut for et selskap.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Skylder på kommunen

Ifølge årsberetningen til Breili bruker kommunen lang tid på å behandle søknader, og at det gjør det vanskeligere for dem.

Breili og resten av styret mener også at de blir behandlet særlig strengt og lite imøtekommende av Færder kommune.

Toril Eeg

Rådmann Toril Eeg avviser at de er ansvarlige for at Breili sliter økonomisk.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Rådmann Toril Eeg sier de generelt holder fristene for saksbehandlingstid. I noen saker bruker de lang tid på å behandle saken. Det er gjerne saker med mangler i søknaden og der kommunen ønsker å sjekke om alt har gått riktig for seg tidligere.

Eeg avviser at Breili blir behandlet dårligere enn andre. Ifølge Eeg strekker de seg langt for å tilfredsstille alle utbyggere.

Firmaet tapte over 90 000 kroner i 2018. I en tidligere utgave sto det at Breili har tatt ut en lønn på 800.000 kroner. Det er ikke riktig. Det er daglig leder i selskapet som har fått denne lønnen.

Resultat etter skatt og omsetning for Breili & Partnere AS

År

Resultat

Omsetning

2018

-92 527

7 202 189

2017

267 527

10 230 877

2016

996 747

11 493 378

2015

755 819

9 141 009

Kilde: Regnskaper hentet fra Brønnøysundregisteret.