Arkeologer gjorde funn i Tønsberg

Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning har funnet skjelettrester og kirkemurer etter et brudd i en vannledning i Tønsberg sentrum. Prosjektleder Sunniva Wilberg Halvorsen sier funnet gir mer kunnskap om Peterskirken fra 1100-tallet.

Utgraving Øvre Langgate Tønsberg
Foto: NIKU