Arbeiderpartiet: Dag Terje Andersen

Kampen mot arbeidsledigheten er den viktigste, mener Arbeiderpartiets førstekandidat Dag Terje Andersen. Partiet vil også reversere tvangssammenslåing av fylker.

Dag-Terje Andersen (Ap)

Dag Terje Andersen er førstekandidat for Arbeiderpartiet i Vestfold. Han er 60 år gammel og bor i Lardal.

Foto: Terje Heiestad / Stortinget

Bane NOR og kommunene er ikke enige om Vestfoldbanens framtidige trasé gjennom Tønsberg. Hvordan bør konflikten løses uten å skape vesentlige forsinkelser i prosjektet?

– I tett samarbeid med berørte kommuner, om nødvendig med statlig plan.

Torp lufthavn har vært kritisk til både flypassasjeravgiften og avgiftene til Avinor. Hvilke betingelser bør private lufthavner som Torp få?

– Stabile forutsigbare vilkår som under våre tidligere regjeringer.

Stortinget har vedtatt å slå sammen Vestfold og Telemark. Samtidig har Buskerud klaget på vedtaket om Viken-sammenslåingen. I hvilken grad bør det gjøres en ny vurdering av fylkessammenslåingene?

– Dersom vi får regjeringen slipper de fylker som ikke vil slå seg sammen å slå seg sammen. De som vil stoppe sammenslåingen av Vestfold og Telemark kan bare få det til ved å bytte regjering.

På hvilken måte bør trafikken gjennom byene reduseres for å bedre miljøet?

– Ved å gjøre byene i Vestfold til en del av bymiljøavtalen slik Ap vil.

Hva mener du er den viktigste saken for Vestfold i kommende stortingsperiode?

– Å få ned ledigheten generelt og ungdomsledigheten spesielt. Vestfold er et av de fylkene der mange unge faller utenfor arbeid og utdanning.