Åpner trolig om noen måneder

Brua i det nordgående løpet av Skjeggestadbrua ser ut til å være i god stand etter sprengningen lørdag. Alt tyder på at brua åpner for trafikk i løpet av noen måneder.

Brua ligger skrått ned mot bakken.

VELLYKKET: Undersøkelser gjort så langt viser sprengningen gikk som planlagt.

Foto: Alexander Joyce / NRK

Lørdag ble det sørgående løpet av Skjeggestadbrua på E18 i Holmestrand sprengt. Brua kollapset mandag 2. februar, og skal nå bygges opp igjen.

Det nordgående løpet stod tilsynelatende uskadd igjen etter brukollapsen, men det har vært usikkert om brua var i god nok stand til å bli stående.

Gjør flere undersøkelser

Arvid Veseth

TAR TID: Prosjektleder for gjenoppbyggingen, Arvid Veseth, tror det nordgående bruløpet åpnes om noen måneder.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Etter å ha gjort de første undersøkelsene etter sprengningen lørdag, konstaterer vegvesenet at brua bare ser ut til å ha fått små skader.

– Alt tyder på at vi kan åpne brua for trafikk igjen, sier prosjektleder for gjenoppbyggingen av Skjeggestadbrua, Arvid Veseth.

– Jeg ser for meg at jobben med å få åpnet brua kommer til å ta noen måneder. Vi må gjøre nøyere undersøkelser, så foreløpig er det umulig å si nøyaktig hvor lang tid det vil ta.

Denne uka fortsetter undersøkelsene av den bruas tilstand, og av stabiliteten i grunnen.

Klokken 14.10 ble Skjeggestadbrua sprengt, etter 10 minutters utsettelse.

Skjeggestadbruas sørgående løp ble sprengt lørdag.

Vellykket sprengning

2 700 tonn betong gikk i bakken da brua i sørgående løp ble sprengt. Sprengningen var teknisk krevende, men gikk etter planen.

Brua landet på 2000 kubikkmeter Leca-kuler, for å sikre minst mulig forstyrrelser i kvikkleiregrunnen. Nå skal den bygges opp igjen

Normal byggetid på en tilsvarende bru er ett år, men Veseth kan ikke love hvor lang tid arbeidet i Holmestrand vil ta.

– Det gjenstår å se hva vi kan bruke av fundamentet og pilarer som står igjen, sa han til NRK etter brusprengningen.