Åpner for jervejakt

Til høsten blir det jervejakt i Telemark for første gang på mange år. Det er Rovviltnemnda i Telemark, Buskerud, Vestfold og Aust Agder som har bestemt at det kan felles to jerv fra 10. september til 15. februar i 2017.
– Naturvernforbundet er kritiske til denne jakta, og vi vurderer å klage, sier rådgiver Arnodd Håpnes.

Jerv skoten i Lærdal i februar
Foto: SNO Aurland, rovviltseksjonen