Hopp til innhold

–Fortet må åpnes igjen

Folk i Langesund vil gjenåpne tunnelene ved Tangen fort og få tilbake kanonene.

Langesundtangen fort

Kanonbunkerne på fortet er plombert. Taket er tursted.

Foto: Tom Andersen / NRK

Bamble Senterparti har til og med tatt kravet inn i valgprogrammet.

Det tyskerbygde Langesundtangen fort blei murt igjen i midten av 1990-åra. Da hadde det ikke lenger noen militær betydning.

– Vi mener det er viktig å fortelle folk hvilket stort anlegg dette var, sier Ørnulv Thunes i Bamble Senterparti.

Ørnulv Thunes

Ørnulv Thunes i Bamble Senterparti tar til orde for å gjenåpne tunnelene ved Langesundtangen fort.

Foto: Tom Andersen / NRK

Han håper på god støtte og mange stemmer, slik at de kan få styrke bak kravet om gjenåpning.

Stort anlegg

Inne i fjellet er det store haller. Forlegningsrom og plass til et sykehus som kunne ta imot 100 pasienter. Her var kommandosentral, og tre kanoner sto i bunkerne ut mot Langesundsbukta.

Militærhistoriker Jan Egil Fjørtoft, som var med under demonteringa, har full oversikt over kanonene fra de fleste nedlagte kystfortene. Av de tre kanonene fra Langesund, er en intakt og står på Marinemuseet i Horten. De to andre blei skrota.

Forsvaret valgte å mure igjen tunnelene og plombere kanonstillingene av sikkerhetsmessige hensyn.

Tunellene er murt igjen

Tunnelene blei murt igjen av sikkerhetshensyn.

Foto: Tom Andersen / NRK

Risikofylt

– Gjenåpning er risikabelt, fordi det kan være mye løst fjell som kan falle ned. Da må det fjellrensk til. Det kan bli kortbart, sier han.

Fjørtoft anbefaler i stedet folk som har interesse for slike kystfort, å besøke Oddane fort ved Nevlunghavn, som nå er freda.

– Det er helt intakt og her kan folk få se hvordan slike batterier var bygd opp, sier Fjørtoft.

Ørnulv Thunes vil ikke ha permanent åpning av tunnelene.

– Men ved spesielle anledninger burde det være mulig å ta med folk inn. Og om vi fikk montert en eller flere kanoner, så kunne folk få tilnærma inntrykk av hvordan det var.

Farlige forhold

Han peker også på at sikkerheten heller ikke er fullt i ivaretatt på Tangen i dag, fordi mange såkalte løpegraver ikke er sikra med gjerder. Folk kan falle ned i meterdype betonggrøfter, særlig hvis de går her i mørket.

Per Thomassen

Per Thomassen sier at mange i Langesund vil gjenåpne fortet.

– Jeg tror ikke det er så mye som skal til for å få til en gjenåpning. Men først og fremst er det viktig å øke kvaliteten på turområdet, blant annet ved å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede.

Det var dette kravet som var utgangspunktet for engasjementet vårt, avslutter Ørnulv Thunes.

Langesundtangen fort

Langesundtangen fort er blitt et fint turområde, men alle tunneler og kanonstillinger er murt igjen.

Foto: Tom Andersen / NRK

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark