Åpen folkekirke klar i Agder og Telemark

I dag leverte Åpen Folkekirke lister til valget i Agder og Telemark bispedømmeråd. Det fremste kravet er at kirken velsigner homofilt ekteskap.

homofile vielse

At det ble nei til homofilt ekteskap på Kirkemøtet i 2014, forte til stiftelsen av Åpen Folkekirke.

Foto: MICK TSIKAS / Reuters Creative

Med liste i Agder og Telemark på plass fra i dag, stiller de til valg i 9 av 11 bispedømmer i landet. I Bjørgvin og Stavanger stiller de ikke til valg. Der har de folk som deler deres syn på de eksisterende listene.

Åpen Folkekirke ble dannet etter striden om homofilt ekteskap på Kirkemøtet i 2014. Sturla Stålsett er styreleder og organisasjonen jobber nå for å få sine inn i Bispedømmerådene. Allerede i fjor møtte de motstand i en artikkel i Dagen.

Sturla J. Stålsett

Sturla Stålsett er styreleder i Åpen Folkekirke

Foto: KIRKENS BYMISJON / NTB scanpix

Alf Gjøsund er kommentator i Vårt Land og forteller om årsaken til at Åpen Folkekirke ble dannet.

Da det ble nei til kirkelig vigsel av homofile, lovet de som tapte striden en skikkelig aksjon når det skulle velges kandidater til kirkemøtet. Og det har nå blitt til "kirkepartiet" Åpen folkekirke. Og til høsten skal altså valget skje.

Lister skaper strid

Åpen folkekirke har som mål å stille liste i 9 av 11 elleve bispedømmer. Målet er flertall på Kirkemøtet slik at homofile og lesbiske kan gifte seg i Den norske kirke.

På Åpen Folkekirkes egne facebooksider skriver de følgende i dag etter at valglisten i Agder og Telemark ble levert:

For å stille liste til Kirkevalget trenger man 150 forslagsstillere! Åpen folkekirke Agder og Telemark har samlet historiske 722 forslagsstillere til listen! Listen er i dag overlevert til valgrådet for godkjenning!

Les også:

Det er ikke kontroversielt at de stille lister til valget. Det har Den norske kirke selv gått inn for. Men Gjøsund i Vårt Land sier at det er stor strid innad i kirken om vigselsspørsmålet.

Tiden arbeider for dem

– Det er uenighet om homofilt ekteskap i kirken, så mange er nok lei seg for at disse listene dukker opp.

– Er dette et uttrykk for et opprør?

– Ja, det var i alle fall et opprør på kirkemøtet i 2014. Samtidig er disse listene innenfor kirkedemokratiets spilleregler.

Nå gjenstår det å se om velgerne er oppmerksom på at det er kirkevalg samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Bare på den måten kan Åpen Folkekirke få sine representanter valgt inn. Gjøsund er likevel sikker på en ting.

– Tiden arbeider for Åpen Folkekirke. Før eller siden vil det bli tillatt med homofilt ekteskap i Den norske kirke.