Hopp til innhold

Nedprioriterer ytre InterCity: –​​​​​​​ Dette er et løftebrudd! 

Regjeringen vil ikke utvikle den ytre delen av Intercity-trianglet. Det er dårlig nytt for byer som Larvik, mener lokalpolitiker Arve Høiberg (Ap) som raser mot egen regjering.

Larvik stasjon

SKROTES: Planene om ny stasjon og videreutvikling av jernbanen i Larvik blir vraket i det nye forslaget fra Samferdelesdepartementet. Det får flere lokalpolitikere til å se rødt.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å videreutvikle togtilbudet på InterCity-strekningene.

De ønsker også å satse på ny rikstunnel, videre planlegging av Kongsvingerbanen og Hovedbanen Nord.

Når det gjelder InterCity blir det foreslått fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg. Det skal gå to tog i timen mellom Oslo og Hamar, Oslo og Fredrikstad og Oslo og Skien.

Nedprioriteringen av de ytre jernbanestrekningene får flere lokalpolitikere til å rase mot egen regjering.

– Vil utvikle «innenfra og ut»

«Innenfra og ut», slik ser Samferdselsdepartementet for seg at det er mest hensiktsmessig å utvikle togtilbudet.

De begrunner det med at togtilbudene på InterCity-strekningen skal komme flest mulig reisende til nytte, så raskt som mulig.

Det betyr at vi på de tre strekningene i utgangspunktet først vil prioritere tiltak mellom Oslo og Tønsberg, Hamar og Fredrikstad, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Jon-Ivar Nygård

BEDRE OG BILLIGERE: Togtilbudet skal bli bedre for de reisende og billigere med tanke på utbygging, forklarer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Henrik Jonassen / Samferdselsdepartementet

Han legger til at verden ser litt annerledes ut nå, enn for bare noen få år siden.

– På grunn av dette må vi ta høyde for at sikkerhet og beredskap får en høyere prioritet i årene fremover. Det vil derfor være fornuftig å fokusere på kostnadseffektive løsninger som gir et bedre togtilbud for de reisende.

Samferdelsdepartementet anser dagens stasjonsløsning i Larvik som tilstrekkelig for å oppnå ønsket togtilbud med to tog i timen til Skien.

Det er ikke ordføreren Erik Bringedal (H) enig i.

– Står ikke på stand neste år

Ordføreren viser til tidligere utredninger som konkluderer med at dagens system ikke er egnet for hyppige togavganger.

– Dette er en jernbane fra 1881, og den bærer sine tydelige preg av det, sier Bringedal.

Han er oppgitt over at kommunen hans har lagt ned utallige arbeidstimer og penger på å planlegge noe som ikke blir noe av. Han er ikke alene om å føle det slik.

Larvik stasjon

BEHOLDES: Jernbanen i Larvik er 141 år gammel, men den holder fortsatt mål med tanke på InterCity-planene for byen, ifølge Samferdselsdepartementet. Dermed blir det ingen ny stasjon.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

I flere år har Arve Høiberg (Ap) stått på stand i forbindelse med fylkestingsvalget. Hver gang har han lovet velgerne det samme; å satse på InterCity-utbyggingen.

– Og nå får vi det ikke. Vi får riktig nok to tog i timen i 2032, men ingen ferdig vestfoldbane. Jeg kommer ikke til å stå på noe stand neste år for Ap, sier Høiberg.

Dette er dråpen som har fått begeret til å renne over for hans del.

– Dette er et løftebrudd!

Arve Høiberg

SINT: Fylkespolitiker Arve Høiberg (Ap) er ikke nådig når han sier sin mening om vrakingen av jernbaneplanene i Larvik. Nå orker han ikke å kjempe for saken mer, men håper andre vil overta stafettpinnen.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Høiberg velger å gi seg som politiker. Samtidig oppfordrer han vestfoldpolitikerne til å finne frem boksehanskene.

– La meg si det sånn; bygges det én meter jernbane nordpå nå, før man er ferdig med det stortinget lovet i 2013, da blir det opprør!

– Helt uakseptabelt

Også fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen (Sp) er opprørt. Han mener prioriteringen er uakseptabel.

Terje Riis-Johansen, fylkesordfører i Vestfold og Telemark.

OPTIMISTISK: Fylkesordføreren i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen, har fortsatt troen på at det vil bli et dobbeltspor på Vestfoldbanen. Selv om det kan ta tid.

Foto: VIGDIS HELLA / NRK

– Dobbeltspor har vært planen, og er det som bør gjennomføres. Dels av hensyn til utviklingen i Larvik-området, dels for de reisende og for sammenkoblingen med Sørlandsbanen, mener Riis-Johansen.

Han lover at det vil bli flere møter og klare meldinger fra regjeringspartiene i Vestfold fremover.

– Jeg tror vi skal få dobbeltspor på Vestfoldbanen, men problemet nå er at det trekkes ut i tid. Men jeg er optimistisk på at dobbeltsporet kommer, avslutter han.