Hopp til innhold

Antidoping inn i skolen

Antidoping Norge setter antidoping på timeplanen og lanserer nå Ren Skole.

Muskler

Doping fører blant annet til store muskler raskt. Da kan være livsfarlig.

Foto: Skovdal & Skovdal / Colourbox

Ren Skole er et moderne undervisningsopplegg spesielt tilpasset videregående skole.

Stor oppmerksomhet på doping

NRK har viet doping stor oppmerksomhet de siste dagene.

Les: Tord tok sitt eget liv

I debatten om doping som samfunnsproblem har flere tatt til orde for at antidoping bør prioriteres høyere i skolen.

Tidligere toppidrettsutøver Tom Erik Oxholm, som driver flere treningssentre i Larvik, sa tidligere denne uken at antidopingarbeidet må inn i skolen.

Antidoping Norge velger nå å framskynde lanseringen av undervisningsopplegget Ren Skole. De legger ut prosjektet på internett kommende uke.


(Tekst fortsetter under bildet)

Tom Erik Oxholm

Tidligere toppidrettsutøver Tom Erik Oxholm har etterlyst antidopingarbeide i skolen. Han er strålende fornøyd med at Ren Skole nå lanseres.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Helt avgjørende for bedre holdninger

– Det er helt avgjørende at holdningsarbeidet blir spredt til de unge i tidligst mulig alder og i hvert fall fra 16-18-års alderen, sier Oxholm.

Han hilser satsingen Ren Skole fra Antidoping Norge mer enn velkommen.

Halvor H. Byfuglien

Kommunikasjonsrådgiver Halvor H. Byfuglien i Antidoping Norge.

Foto: Halvor H. Byfuglien

– Vi opplever at det er manglende kunnskap om dopingarbeid. Derfor tror vi skolen vil spille en sentral rolle, sier kommunikasjonsrådgiver Halvor H. Byfuglien i Antidoping Norge,

Ren Skole tar for seg mange sider ved dopingproblematikken. Her belyses blant annet dopingregler, helsekonsekvenser ved bruk av doping, dopingens historie. Det tar også for seg det å være en rollemodell og verdiformidler. Tom Erik Oxholm mener det er svært betydningsfullt.

Store deler av opplegget baserer seg på e-læring.

Skolen har en sentral rolle i antidopingarbeidet

Anders Solheim

Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim

Foto: Antidoping Norge

Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim bekrefter at det er behov for å øke kunnskapen om doping blant dagens unge og er også overbevist om at skolen kan spille en sentral rolle.

I Ren Skole legger vi til rette for at antidopingundervisning kan skje på en morsom og moderne måte, sier Solheim.

Ren Skole er bygget over samme lest som e-læringsprogrammet Ren Utøver. I dag er det et internasjonalt anerkjent program som brukes av utøvere og organisasjoner over hele verden.

I Ren Skole er det utarbeidet undervisningsplaner for idrettsfag, treningslære og kroppsøvingsfaget.

– Vårt mål er å bidra til at antidoping får en naturlig plass i den videregående skolen, sier Anders Solheim.

Under idrettsfagseminaret til Landslaget Fysisk Fostring i Skolen på Lillehammer 27. – 29. oktober blir Ren Skole presentert for over 200 kroppsøvingslærere i de videregående skolene.

–Vi kommer til å bruke opplegget for alt det er verd, sier Tom Erik Oxholm.

Et av hans treningssentre er samlokalisert med Thor Heyerdahl Videregående og Arena Larvik og brukes av mange hunder elever i den videregående skolen hver uke.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark