Hopp til innhold

Anmelder grunneier etter brukollaps

Grunneieren startet gravearbeider i området uten å konferere med vegvesenet.

Skjeggestad bru kollapset

KOLLAPSET: 2. februar i år sank Skjeggestadbrua ved Bentsrud på E18 ned på midten. Brua måtte senere sprenges vekk.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Statens vegvesen har politianmeldt grunneieren ved Skjeggestadbrua som som kollapset 2. februar i år.

Kjell Inge Davik

Kjell Inge Davik, regionvegsjef i Statens Vegvesen region sør.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Kjell Inge Davik, regionvegsjef i Statens vegvesen region sør, sier de ønsker at politiet skal vurdere de strafferettslige sidene av saken.

– Etter vår vurdering er det knyttet stor offentlighetsinteresse til saken, og omfanget av skadene, både økonomisk og materielt er stort. Derfor mener vi det er viktig å få belyst denne saken i sin fulle bredde.

Belastning for omgivelsene

Vegvesenet fikk rapporten fra NVE i juni, og har brukt tiden siden på å vurdere videre steg. Ekspertene i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konkluderte med at det var utfyllings- og planeringsarbeid gjort i tiden før skredet som førte brukollapsen.

– Nå mener vi det er viktig at politiet får se på de strafferettslige sidene av saken, sier Davik.

Arbeidene med å rydde opp etter brukollapsen og ikke minst å bygge en ny bru har kostet Statens vegvesen mye, både tid og penger. I mai antydet vegvesenet at de hadde brukt mellom 35 og 40 millioner kroner til da. Hva sluttregningen kommer på, er ennå ikke antydet.

– De belastningene omkjøringsveiene har påført omgivelsene, gjør at vi mener politiet må belyse denne saken fullt ut.

Ny bru skal etter planen stå ferdig sommeren 2016. Det nordgående løpet åpnet for trafikk 26. juni i år.

Han har ingen formening om hvilke tiltak som bør gjøres overfor grunneieren.

– Vårt poeng er ikke å straffe folk, men vi ønsker å få belyst saken best mulig, og det gjøres gjennom en slik anmeldelse.

Han mener denne saken er helt spesiell, både i til størrelse og omfang, og i fordi det gjelder et sentralt veinett.

– Derfor er det naturlig å gå til en anmeldelse i denne saken.

Mener brua var ustabil

Grunneieren Bjørn Hundstad sa i juni, da rapporten fra NVE kom, at han ikke føler ikke noe skyld for at brua kollapset.

– Jeg mener at brua var ustabil i utgangspunktet, sa han til NRK da.

Brua knakk da det gikk et leirskred i området. Ifølge NVE ble skredet utløst av massepåfylling som en entreprenør holdt på med i umiddelbar nærhet av brua.

21. februar ble brua sprengt vegg. Se video av sprengningen her:

Klokken 14.10 ble Skjeggestadbrua sprengt, etter 10 minutters utsettelse.

2 700 tonn betong gikk i bakken da brua ble sprengt, opplyser Statens vegvesen.