Anmelder Forsvaret etter flygning i naturreservat

Fylkesmannen mener Forsvaret brøt forskriften da de fløy over natturreservatet med utrydningstruede fugler midt i hekketiden.

Et av Forsvarets helikopter fløy lavt, midt i et naturreservat på Borrevannet i Horten.FOTO: Bjørnar Olsen

Et av Forsvarets helikopter fløy lavt, midt i et naturreservat på Borrevannet i Horten. FOTO: Bjørnar Olsen

Tirsdag forrige uke fløy et av Forsvarets helikoptre lavt over Borrevannet i Vestfold.

Flygingen har trolig ødelagt mange reir og skremt vekk utryddingstrua fugler som hekker.

Etter å ha tenkt seg om i over en uke velger Fylkesmannen i Vestfold og Telemark nå å anmelde Forsvaret.

– Området er viktig for fugler som hekker, og vi mener dette er brudd på forskriften. Nå vil vi få en vurdering fra politiet om slik flygning er greit eller ikke, sier Olav Sandlund, assisterende avdelingsdirektør i Miljøavdelingen.

Viktig at det blir tatt på alvor

Bjørnar Olsen var mannen som fanget forsvarets overtramp i naturreservatet i Borre på film tirsdag i forrige uke.

Bjørnar Olsen

LETTET: Nå håper Bjørnar Olsen og resten av Borrevannets venner at de ikke vil se flere helikopter fly over Borrevannet.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Hans umiddelbare reaksjon er lettelse når han får vite at Forsvaret vil bli anmeldt av Fylkesmannen.

– Det er viktig og veldig bra at Fylkesmannen har tatt ansvar. Det tror jeg alle i Borrevannets venner er glad for.

Rødlistede arter

Borrevannet er et nasjonalt viktig fugleområde med rundt 255 registrerte fuglearter. Reglene i naturreservatet er ekstra strenge og skal sørge for at artene og plantelivet blir ivaretatt.

Flere av fuglene ved naturreservatet er sårbare og står på rødlista over arter som er i ferd med å dø ut i Norge.

– Det er viktig at vi har regler som kan si noe om hvordan man skal oppføre seg der. Nå i hekketiden er fuglene ekstra sårbare, sier Sandlund.

– Hvorfor har dere brukt så lang tid på å anmelde?

– Det viktigste var å sørge for at det ikke skjer igjen, så har vi brukt litt tid på å tenke oss om, sier Sandlund.

Forsvaret har ikke oppdaterte kart

Stian Roen

BEKLAGER: Stian Roen i Luftforsvaret beklager, og sier at de nå har oppdatert kartene til Forsvaret.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Stian Roen i Luftforsvaret sier de ble varslet av Fylkesmannen i dag om at anmeldelse er sendt. De erkjenner å ha brutt forskriften som gjelder Borre naturreservat.

– Rett etter at vi ble oppmerksom på hendelsen, ble det iverksatt en lokal prosedyre, slik at det ikke skal flys lavt i dette aktuelle området, ifølge Roen.

Forsvaret har nå også gitt innspill til kartprodusenten om å få inn Borrevannet permanent på kartet.

Direktør i miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Elisabeth Rui, mener en profesjonell aktør som Forsvaret må vite hvor verneområdene er.

– Dette verneområdet er fra 1981, så det har vært kjent kunnskap og ligger ute på alle offentlige databaser og så videre, sier hun.