Hopp til innhold

Føler seg feilaktig dømt etter Full City-forliset

Kineserne som ble dømt etter Full City-forliset utenfor Langesund føler seg feilaktig dømt. I dag starter ankesaken i Agder lagmannsrett.

Full City på grunn i Langesund

I dag starter ankesaken etter Full City-forliset i Langesund i 2009.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Kineserne anket dommen fra tingretten, og satser på at lagmannsretten nå vil frikjenne dem for tiltalen om brudd på Forurensningsloven og Skipssikkerhetsloven.

Mandag morgen klokken 0930 ble retten satt. De tiltalte kineserne møtte med sine sine forsvarere. Brynjar Østgård forsvarer kapteinen, og Knut Smedsrud forsvarer 3.styrmannen. Rettens formann er Øystein Langbakk. Han har med lagdommerne Reidun Wallevik og Jon Morten Olsen. I juryen sitter to pensjonerte sjøkapteiner, Bjørn Olav Berger og Øyvind Espenes. Legdommere er Unni Thorkildsen og Marcus Verling.

Det er satt av 18 dager til rettssaken, og det er innkalt 48 vitner.

Brynjar Østgård

Brynjar Sørgård er den kinesiske kapteinens forsvarer.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix
Petter Sødal

– Om tre-fire uker får vi vite hva lagmannsretten mener om denne saken, sier aktor Petter Sødal.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

– Hovedargumentene blir de samme som sist, nemlig at kapteinen lå under akseptable værforhold ved Såstein, plassert der av Trafikksentralen i Brevik. Vi kommer til å argumentere for at det var et ulykkestilfelle at skipet startet å dregge, og at kapteinen dermed ikke kan lastes for noe uaktsomhet, sier forsvarer, Brynjar Østgård til NRK.no.

Bulkskipet Full City førte 1.000 tonn tungolje og 120 tonn lettolje da det grunnstøtte utenfor Langesund 31. juli 2009. Mye av oljen lekket ut i sjøen. En kyststrekning på 75 kilometer mellom Nevlunghavn i Vestfold og Lillesand i Aust-Agder ble tilgriset av tungolje.

Skal vurdere saken på ny

I tingretten ble kapteinen dømt til seks måneders fengsel for brudd på de to lovene, mens 3. styrmannen ble dømt for brudd på Forurensningsloven.

En del av straffen ble gjort betinget, fordi de ikke fikk forlate Norge før etter fire måneder. Lagmannsretten skal nå i fire uker framover vurdere hele saken på ny.

Opprydningen har kostet langt innpå 300 millioner kroner, men i ettertid viser det seg at skadene er langt mindre enn fryktet. Dette blir ikke noe viktig argument for statsadvokat Petter Sødal, når han skal være aktor i saken.

– Dette vil jo bli belyst under bevisføringen, og utfra det som kommer frem der vil jeg trekke mine konklusjoner til prosedyren, sier han.

Artikkelen fortsetter under videoklippet.

Video nsps_upload_2009_8_2_19_10_56_1585.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

SE VIDEO: Full City blir tømt for olje etter forliset.

– Varslet for sent

Forsvarer Brynjar Østgård vil ikke unnlate å trekke fram både forurensningssituasjonen og politiets henleggelse av anmeldelsen mot Trafikksentralen i Brevik i sin argumentasjon. Trafikksentralen er blitt anklaget for ikke å varsle Full City om farene før det var for sent.

– For det første har anmeldelsen av trafikksentralen blitt henlagt. For det andre har vi nå mye mer kunnskap om de miljømessige konsekvensene som heldigvis er mindre enn det man kunne frykte, sier han.

Skipssikkerhetsloven er ikke tidligere brukt i saker som denne. Derfor vil rettens kjennelse legge viktige føringer for tilsvarende saker i fremtiden.

– Den har vært prøvd en gang i tingretten, så vil tiden vise hvordan lagmannsretten vurderer den, sier aktor Petter Sødal.

NRK.no følger ankesaken i Agder lagmannsrett.