Hopp til innhold

Mobbeoppgjøret i Drangedal: Cecilie tapte ankesak mot kommunen

Etter det andre rettsoppgjøret mellom Cecilie Haugen og hennes hjemkommune Drangedal, er dommen klar.

Cecilie Haugen

LANGVARIG KAMP ETTER MOBBING: Cecilie Haugen har møtt hjemkommunen Drangedal i retten to ganger. Nå er dommen klar.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Hun er veldig skuffet, og orker ikke å snakke med noen i dag, sier Johannes Kleppe, en av to advokater som har ført saken på vegne av Haugen.

Cecilie Haugen vant første runde i retten mot hjemkommunen Drangedal da saken ble behandlet i fjor vinter, og ble tilkjent 2,3 millioner i erstatning etter mobbing.

Kommunen anket dommen, og i februar møttes partene på nytt. Denne gangen i Agder lagmannsrett.

Nå er dommen klar.

Drangedal kommune frifinnes.

Lagmannsretten vil imidlertid understreke at avgjørelsen ikke innebærer at Haugen mistros på sin forklaring i forhold til sine opplevelser og sin hukommelse.

– Reagerer sterkt

I dommen står det at lagmannsretten er kommet til at det er sannsynliggjort at Haugen har blitt utsatt for en viss ondsinnet atferd fra medelever over tid, og at det har vært en ubalanse i styrkeforholdet mellom henne og de som utsatte henne for krenkelse.

Likevel mener lagmannsretten at mobbing i det omfang og med den varighet som Haugen beskriver, ikke er tilstrekkelig bevist.

– Haugen reagerer sterkt på avgjørelsen, sier Johannes Kleppe.

Johannes Kleppe

Johannes Kleppe er advokat for Cecilie Haugen.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Han leser konklusjonen i dommen som at klienten hans har blitt mobbet, men ikke mobbet nok.

– Det er jo helt utrolig, mener han.

Haugen og hennes advokater vurderer å anke dommen, men må lese seg opp på det som står i dokumentene før de tar en beslutning.

– Vi er uenige i resultatet på alle punkt, sier Kleppe foreløpig.

Tar dommen til etterretning

Ordfører i Drangedal kommune, Tor Peder Lohne (Sp), sier til NRK at han tar dommen fra lagmannsretten til etterretning.

– Dommen viser at kommunen for Cecilies del satte inn adekvate tiltak i alle tilfeller der man visste noe. Når lagmannsretten konkluderer med at det ikke er grunnlag for erstatning, håper vi det kan settes et punktum i saken.

Tor Peder Lohne (Sp), ordfører i Drangedal.

Tor Peder Lohne (Sp), ordfører i Drangedal.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Han understreker at kommunen vil ha stort fokus på mobbing fremover.

– Det viktigste budskapet nå er at vi med uforminsket styrke fortsetter jobben med å forebygge, avdekke, håndtere og stoppe mobbing, sier Lohne.

Ønsker du å si noe til Cecilie Haugen?

– Vi forstår at dette har vært vanskelig, men er tilfreds med at lagmannsretten har gitt kommunen fullt medhold i saken.

Tøft oppgjør

Det har snart gått fire år siden mobbesaken i Drangedal kommune for alvor ble kjent.

Det som i utgangspunktet var en gruppe på noen få personer, endte med at flere titalls mennesker møttes til et allmøte hos advokat Vibeke Hein Bæra i juni samme år.

Mer enn 70 personer vurderte på et tidspunkt å kreve erstatning fra skogskommunen.

Samtlige hevdet seg mobbet på skolen, og at kommunen ikke gjorde nok for å sette en stopper for det.

I likhet med fire andre sambygdinger fikk Cecilie Haugen avslag da hun søkte om erstatning i 2020.

Et avslag hun bestemte seg for ikke å godta. Hun er foreløpig den eneste som har tatt hjemkommunen til retten for å få erstatning.

Haugen er i dag ufør, og har fått diagnosen kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Det store spørsmålet i de to sakene har vært hva som er årsaken til dette, og hvem som sitter med ansvaret.

Kunne kommunen ha gjort mer for å gripe inn mot mobbingen Haugen skal ha blitt utsatt for på skolen?

Ja, mener Haugen.

Nei, mener kommunen.