Anbefaler Tønsberg

Av alle Vestfoldbyene så anbefaler et konseptutvalg at tingretten legges til Tønsberg. Dette med forbehold om at det kommer et nybygg på plass. Sandefjord vurderes også som et godt alternativ, som ligger marginalt bak Tønsberg. – Jeg er glad for at det anbefales et nybygg, i tillegg til at det konkluderes med at det er like bra å leie av private som av staten. Det er også bra at det vurderes å legge tingretten til kun én by, sier sorenskriver Jørn Holme.

Riksantikvar Jørn Holme
Foto: Julie Christine Krøvel / Riksantikvaren