Hopp til innhold

Anbefaler ikke lenger munn-mot-munn

– Andelen pasienter som får førstehjelp av publikum har økt betraktelig med den nye metoden, som består av kun brystkompresjoner, sier AMK-overlege.

Illustrasjon førstehjelp ved infarkt. Kompresjoner. Sykehuset i Vestfold. Ambulanse.

KUN BRYSTKOMPRESJONER: Trykk på videoen for å se hva du skal gjøre dersom du finner en bevisstløs person. Husk at kompresjonene som utføres i videoen ikke er kraftige nok til å fungere i virkeligheten, da dette kun er skuespill. (Illustrasjonsbilde)

Da AMK-sentralen sluttet å be folk om å utføre munn-mot-munn-metoden, økte andelen av pasienter som fikk førstehjelp av publikum fra 67 til 75 prosent.

Det viser tall fra hjertestansregistret i Vestfold og Telemark. Tallene gjelder fra 2009 til 2014.

Enkelte unntak

Dersom en person blir bevisstløs etter drukning, overdose med narkotika eller kvelning gjelder ikke den nye metoden uten innblåsing. Den nye metoden skal heller ikke benyttes dersom vedkommende er et barn.

Jon Erik Steen-Hansen, AMK

ANBEFALER IKKE INNBLÅSINGER: Du kan skape langt verre skader på et menneske hvis du bruker munn-mot-munn enn hvis du utfører kompresjoner, forteller AMK-overlege Jon Erik Steen-Hansen.

Foto: Linn Udnes / NRK

Skulle du finne en bevisstløs person og er usikker på hva som har skjedd, så skader det ikke å utføre brystkompresjoner. Regelen er 100 kompresjoner i minuttet.

– Grunnen til at vi ikke anbefaler innblåsinger lenger, er at de færreste ufaglærte vet hvordan dette utføres på korrekt måte, sier klinikkoverlege for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Vestfold og Telemark, Jon Erik Steen-Hansen.

Brystkompresjoner i seg selv vil ofte være nok til å få i gang pusten, ved at blodstrømmen holdes jevn. Snorkelyder og gisp kan være et godt tegn på at kompresjonene fungerer som de skal, ifølge overlegen.

Kan føre til lungekollaps

Årsaken til at munn-mot-munn ikke brukes i like stor grad lenger, er at det kan blåses for inn for mye luft. Luften kan havne i magen til den bevisstløse personen.

Innblåsingen som havner i magesekken, vil etter hvert føre til at matrester og magesyre spruter opp, og havner i lungene. Dette kan gi dødelig lungesvikt, ifølge overlegen.

– Vi ser at sjansene for å overleve er større for pasienten, dersom man unngår innblåsinger, forklarer Steen-Hansen.

Han legger til at det er viktig at brystkompresjonene utføres dypt nok og anbefaler at man bruker en melodi, som for eksempel «Dyrene i Afrika», for å få riktig takt.

Fortsett med kompresjonene selv om ambulansepersonell er på plass, de sier ifra når de skal overta.

Retningslinjene tilsier munn-til-munn

Når man er i kontakt med AMK-sentralen følger man instruksene derfra. Det er Norsk Resuscitasjonsråd som setter standarden for hvordan førstehjelp skal gis i Norge.

Ifølge denne standarden blir folk oppfordret til å gi innblåsninger/munn-til-munn.

Det er altså AMKs erfaring at det er lettere å få folk til å gjennomføre førstehjelp, dersom deres faglige vurdering er at dette kan fravikes.

Brystkompresjoner på dukke, hender, snø

SLIK SKAL DET GJØRES: Trykk på videoen for å se hvordan du utfører brystkompresjoner. Du må presse skikkelig dersom brystkompresjonene skal fungere.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark