Hopp til innhold

Anbefaler bybane

Det er både nok passasjerer og økonomisk forsvarlig å starte en bybane i Grenland.

Bybane
Foto: NRK

Det bør startes bybane i Grenland, går det frem av bybanerapporten fra Railconsult, som er levert til fylkeskommunen og kommunene i Grenland.

Billigere enn buss

I følge rapporten viser utregninger at det blir billigere å drive en bybane enn dagens busstilbud.

Konsulentfirmaet foreslår å starte bybanedriften med rute fra Bryggeparken i Skien til industriparken på Herøya.

Bybane Grenland

Fotomontasje fra Bryggeparken i Skien.

Foto: Fotomontajse Railconsult

Rapporten belyser en mulig første etappe for bybane i Grenland med utstrekning fra Bryggeparken i Skien til Herøya/ Herøyakanalen i Porsgrunn kommune.

På sikt mener konsulentfirmaet at det er grunnlag for en bybane i Grenland med avganger hvert 15. minutt mellom Bryggeparken i Skien og Herøya.

Bybane grenland

Reisetiden mellom endestasjonene kan bli mellom 19 og 22 minutter, inkludert 6-7 stopp underveis.

Les også: - Ja til bybane