Studenters alkoholbruk bekymrer

44 prosent av studenter har et usunt forhold til alkohol, ifølge fersk undersøkelse.

Alkohol, øl, drikke

ALKOHOL: Festing og alkohol er en del av studietiden for mange. For noen kan det imidlertid bli for mye. (illustrasjonsbilde)

Foto: Maria Elsness / NRK

– Bekymringsfullt, sier Kari Jussie Lønning om resultatet i Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018 (SHoT). Hun er leder av styringsgruppen for undersøkelsen.

50 054 studenter deltok. 44 prosent av dem rapporterer et risikofylt eller skadelig alkoholbruk.

Hvor ofte drikker du?

Lønning forklarer at de bruker AUDIT (alcohol use disorder identification test) for å kartlegge alkoholatferd.

Ut ifra hvordan spørsmålene besvares, vurderes det hva slags forhold studentene har til alkohol.

I årets undersøkelse ble resultatet at 38 prosent av studentene har et risikofylt alkoholbruk, mens 6 prosent har et skadelig alkoholbruk.

– Mange av disse spørsmålene vil dem som ikke er totalavholdende svare ja på, uten å være i en risikosone av den grunn, sier Lønning.

Det er hvis totalscoren på disse spørsmålene blir høy, at varsellampene blinker.

– Dem som svarer for eksempel «nesten daglig» på alle spørsmålene, eller at de drikker ti eller flere alkoholenheter på en typisk drikkedag, får en høy score, sier Lønning.

Kari Jussie Lønning, SiO

MINDRE FOKUS PÅ ALKOHOL: Kari Jussie Lønning håper undersøkelsen fører til større åpenhet og arrangementer der alkohol ikke er hovedfokuset. (arkivbilde)

Foto: Snorre Tønset / NRK

Hun påpeker at mange drikker mer i studietiden enn når de blir eldre.

– Det vi ikke vet noe om, er hvem i risikogruppen eller den skadelige gruppen, som tar dette med seg videre. Når du snakker med folk som har utviklet store alkoholproblemer, sier en del av dem at dette startet i studietiden.

Prestasjonspress

Resultatet bekymrer også studentleder Elin Gravningen i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Hun opplyser at de skal gå gjennom rapporten for å prøve å finne ut hvorfor det for mange er mye alkohol i studietiden.

Elin Gravningen.

MILJØ: Elin Gravningen sier det gjøres mye for å fremme sunt og godt studentmiljø på campus. – Studentsamfunnene og fadderstyrer er svært opptatt av å gi bredde i arrangementene sine, blant annet alkoholfrie happenings, sier hun. (arkivbilde)

Foto: Bjørn Torleiv Wahl / NRK

Selv hører hun ofte om prestasjonspress blant studentene, og forteller at hun ikke blir overrasket om dette viser seg å spille inn.

– Vi ser blant annet at studentene svarer veldig høyt på spørsmål om perfeksjonisme, hvor nær halvparten svarer at de alltid eller svært ofte har veldig høye mål for seg selv. Mange føler på forventningen om at de skal prestere på skolen, på deltidsjobben, overfor familien, og ikke minst sosialt.

Drikker du for mye?

Fred Rune Rahm, lege og seniorrådgiver i Kompetansesenter rus – region sør, synes det er vanskelig å si helt konkret hvor mye alkohol som er for mye i studietiden.

Han nevner likevel noen tegn på at det kan være for mye:

– Hvis du opplever at du ikke klarer å stå imot et drikkepress, at du drikker mer enn du hadde ønsket å drikke fordi drikkepresset er for stort, da er du muligens også litt ute å kjøre, legger han til.

Tester på nett

Rahm anbefaler dem som er usikre på sitt eget alkoholforbruk, å teste seg på anonyme skjemaer på nett. Da kan man få en ide om hvordan man ligger an når det gjelder risiko for å utvikle et alkoholproblem.

– Hvis du selv klarer å redusere alkoholforbruket, er ingenting bedre. Men hvis du føler at du ikke klarer å stå imot, bør du søke råd hos fagfolk.

I SHoT-undersøkelsen kommer det også frem at hver fjerde student forteller om psykiske plager. Hvis man drikker alkohol for å døyve psykiske problemer, er det en veldig uheldig kombinasjon, sier Rahm, som tar forbehold om at han ikke har lest undersøkelsen.

– Da kan du lett gli inn i et alkoholforbruksmønster som du kan komme til å slite med.