Hopp til innhold

Akuttgeriatrisk foreslås lagt ned

Ledelsen ved Sykehuset Telemark foreslår å legge ned akuttgeriatrisk avdeling med åtte sengeplasser og syv ansatte. Sammen med andre tiltak skal sykehuset spare 20 millioner kroner ved medisinsk klinikk.

Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark skal spare inn mange millioner kroner. Et kuttforslag som høyst sannsynlig blir gjennomført, er å legge ned akuttgeriatrisk avdeling.

Foto: Anne Lognvik / NRK

De ansatte på medisinsk avdeling ble i dag informert om de foreslåtte kuttene fra klinikksjef Per Urdahl. I går ble de tillitsvalgte informert om kuttplanene.

Forslagene kommer fra klinikksjefen og sykehusledelsen.

Åtte sengeplasser og syv ansatte

Det er ventet at åtte sengeplasser på akuttgeriatrisk forsvinner. To skal erstattes andre steder på sykehuset. I tillegg berøres syv ansatte ved avdelingen.

Ifølge Urdahl har de tillitsvalgte forståelse for forslagene som er lagt frem, og også de ser alvorlig på pengesituasjonen ved sykehuset.

– De må nedbemannes eller omplasseres. Men jeg er ganske sikker på at de kan omplasseres, og at ingen vil miste jobben, sier Urdahl.

Per Urdahl

Klinikksjef Per Urdahl mener kuttene kommer der det smerter minst.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Styrker akuttmottaket med overleger

Akuttgeriatrisk tar seg av eldre mennesker som utsettes for akutte situasjoner og sykdomstilstander. Utviklingen i Norge er at det blir stadig flere eldre, og derfor at et stadig større antall eldre personer utsettes for akutt sykdom. Det er ofte også kompliserte pasienter.

Ved Sykehuset Telemark kan derfor akutt syke eldre bli liggende på overvåkning på sykehusets mottak. For å bedre situasjonen ved mottaket har sykehusledelsen nylig ansatt fire overleger i turnus der, hvor det før var en turnuslege som tok imot pasientene.

Kuttene på akuttgeriatrisk skal spare sykehuset for mellom fem og seks millioner kroner. Sammen med andre tiltak skal ledelsen for medisinsk klinikk ha kommet med kuttforslag for til sammen 20 millioner kroner. Ledelsen ved klinikken er pålagt å spare inn 19 millioner kroner.

Redusert medisinsk tilbud

– Vi ønsker å gå ned på tilbudet der det smerter minst. Derfor valgte vil akuttgeriatrisk, sier Urdahl om prioriteringen i kuttene. Han legger til at dette bare er ett av flere kuttiltak.

– Men jeg håper at vi kan bygge dette opp igjen en gang, sier Urdahl.

Det medisinske tilbudet vil bli redusert, innrømmer klinikksjefen.

– Ja, det vil bli redusert i forhold til det vi optimalt ønsker. Men dette kuttet er det som vil smerte minst. Det er rett og slett en slik posisjon vi er i nå.

19 millioner skal kuttes på medisinsk klinikk. Andre klinikker må også kutte.

– Hvis det foreslås andre tiltak så er jeg åpen for det, sier Urdahl, men medgir at det neppe er sannsynlig.