Akutt forurensning på Kilen

Tønsbergs Blad skriver at det fortsatt er uvisst hva kilden har vært til utslippet av et oljeprodukt i Vellebekken og i våtmarksområdet i Presterødkilen i Tønsberg. Flere døde dyr har blitt observert i området. Arnt E. Folvik i brannvesenet forteller til avisen at det har blitt satt inn en absorberende lense mot reservatet. Både brannmannskaper fra tre brannstasjoner, Bydrift, ornitolog, fylkesmannen og politiet er på saken.