Aktor: – Moren er skyldig i passiv medvirkning til dødsfallet

Aktor mener at retten må dømme moren til Christoffer Gjerstad Kihle til to og et halvt år betinget fengsel. – Hun må frifinnes, sier forsvareren.

Christoffer Gjerstad Kihle

Christoffer Gjerstad Kihle ble bare åtte år. Stefaren hans er allerede dømt til fengsel. Nå mener aktor at moren også bør straffes for passiv medvirkning til dødsfallet.

Foto: Privat

Aktor, politiinspektør Kjetil Baustad Egelie, mener at moren til da åtte år gamle Christoffer er skyldig i passiv medvirkning til at sønnen ble skadet slik at han døde i februar 2005.

Han var i tvil om noe av straffen burde være ubetinget, men landet på at den bør være betinget.

Aktor tok hensyn til tidsbruk, sakens alder, sakens karakter, alvor og også i dette tilfellet en betydelig mediaomtale av saken.

Guttens stefar er tidligere dømt til fengsel for å ha mishandlet gutten slik at han døde. Han soner for tiden denne dommen.

– Bør frifinnes

Bistandsadvokaten til Christoffers far, advokat Knut Gunnar Brindem, la ned påstand om at Christoffers mor dømmes til å betale en erstatning begrenset oppad til 350 000 kroner, og at hun gjøres solidarisk ansvarlig med sin mann, guttens stefar, for den oppreisningen på 75.000 kroner som stefaren ble dømt til under straffesaken mot han.

Forsvarer Thomas Randby ber om frifinnelse av Christoffers mor og avviser kravet om erstatning.

– Det har ikke vært så mye jus i dette til nå, sa han. Randby utelukker derfor ikke at saken havner i Høyesterett. Han viser da til medvirkningsforholdet.

Forsvareren pekte på at moren var glad i Christoffer, og stilte et spørsmål ved hva som førte til at hun eventuelt kunne ha handlet med forsett.

– Var hun truet til taushet av mannen sin? spurte Randby.

Artikkelen fortsetter under bildet

Christoffersaken

Til venstre aktor Kjetil Baustad Egelie og til høyre forsvarer Thomas Randby.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Nøye

Egelie var meget nøye i sin prosedyre, og gikk gjennom alle detaljer som hadde kommet fram i løpet av de to ukene denne saken har gått i Tønsberg tingrett.

Han bemerket at stefar tidligere er dømt for å ha skadet Christoffer slik at han døde om kvelden 2. januar 2005. Dette er avgjort i to rettsrunder.

– Denne saken er en ny gjennomgang av saken, og det er opplysningene som har kommet fram nå som retten skal støtte seg til i sin vurdering, sa Egelie.

Nye bevis – flere uten betydning

Aktor Egelie presiserte i sin prosedyre at det er framkommet nye bevis i forhold til straffesaken mot stefar.

De nye bevisene oppsummerte han slik:

  • Lydlogg fra AMK har ikke vært framme før. Den var Ikke innhentet av politiet tidligere og skulle normalt vært slettet etter ett år, men takket være at AMK hadde tatt var på den i undervisningsøyemed, finnes den fortsatt.
  • Barnelege Jens Grøgaards presentasjon som på en utvetydig og klar måte slo fast at Christoffer var svært stygt skadet og ikke kunne ha gjort dette selv, men at det var påført av en voksen person. Det er en skade som fører med seg støy når det blir utført, og ikke minst gir et barn som skadet på den måten ganske mye lyd fra seg. Dette er det viktig at retten merker seg når de skal vurdere hva mor måtte vite eller forstå, sa aktor. Den erfarne barnelegen var oppnevnt til denne saken har ikke vært gjennom saken tidligere.
  • Bilder ble tatt av politiet på Christoffers rom, men har ikke vært lagt fram tidligere.
  • Anestesisykepleieren, som var med ambulansen da de rykket ut da Christoffer ble funnet livløs, vitnet denne gangen i retten. Bare avhørene av henne er lagt fram tidligere, sa aktor.

De nye tapetundersøkelsene har heller ingen betydning i saken, sa aktor.

Bevisvurdering

Det er mange forskjellig bevisvurderinger i denne saken.

– De tidligere bevisvurderingene i denne saken, da stefaren ble straffet, kan ikke legges til grunn. Retten må vurdere det som er lagt fram her, sa Egelie.

Han sa at det er flere spørsmål som må besvares:

  1. Hva skyldes Christoffers skader?
  2. Hvem skadet Christoffer?
  3. Forstod mor at Christoffer ble utsatt for vold av stefaren?
  4. Forstod mor at han kunne bli utsatt for mer vold?
  5. Forstod mor at Christoffer kunne dø av denne volden?

– Skadene krever kraft

Christoffer hadde mange og omfattende skader.

Barnelege Jens Grøgaard er spesialist i barnemedisin. Han har behandlet barn i 45 år. Hans sa i sin vitneforklaring onsdag at han aldri har sett barn dø med så mange skader som Christoffer.

Han sa at skadene på Christoffer krever kraft av en viss styrke. Dette må sees på mot det som er forklart tidligere om skadene, at Christoffer hadde slått seg på rommet sitt.

– Skadene skyldes vold fra stefar

Aktor tolket også skadebildet i forhold til hvordan Christoffer levde sammen med sin mor og stefar på den tiden han ble skadet høsten 2004. Han mener det nok en gang er bevist at skadene skyldtes vold fra stefar.

Kvelden 17. januar 2005, da Christoffer ble brakt til sykehus og innlagt, er det bevist at skadene også skyldes vold av stefar, mener aktor.

1. februar, dagen før Christoffer døde, var han stille da han kom på SFO. Åtteåringen sa da at han hadde slått seg om natten, og at han ikke visste hvordan.

Aktor mener det er bevist gjennom forklaringer at skadene har oppstått hjemme og ikke på skolen, gjennom lek eller på skoleveien. Christoffer hadde selv sagt at de mange skadene han hadde, var påført hjemme.

– Det beviser at stefar gjorde dette, sa aktor.

– Mor måtte forstå

Aktor tok også i sin prosedyre for seg morens evner til å forstå at stefaren mishandlet sønnen hennes.

Utgangspunktet er en test gjort sist høst, der moren scoret i nedre delen av skalaen på en IQ-test. Hun scoret også lavest på en arbeidsminneindeks, noe som påvirkes av stress.

Aktor nevnte også de mange utsagn om tiltalte som har kommet fram i retten, blant annet hennes foreldres utsagn om omsorgsevner før stefaren kom inn i bildet.

– Dette må sammenlignes med testene fra psykologene og hennes evne til omsorg, sa aktor Kjetil Baustad Egelie.

Forsvarer Thomas Randby tok for seg morens stressede situasjon og resultatene av de psykologiske testene sist høst.

– Det er påtalemyndighetens ansvar å fremskaffe bevis for at hun fungerte bedre før hun traff Christoffers stefar, sa han i retten fredag ettermiddag.

Artikkelen fortsetter under bildet

Tom Luka

Tom Luka fra Kripos går imot en del av rettsmedisinernes konklusjoner. Her viser han avstøpninger av tapetet i Christoffers hjem. Til venstre avstøpningen som ble gjort på åstedet få dager etter at Christoffer døde og til høyre en ny avstøpning som er gjort i år.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Burde forstått at han kunne dø

Påtalemyndigheten har denne oppfatningen om hva som skjedde døgnet før Christoffer døde:

Han blir påført en skade som førte til skallebrudd på 17 centimeter. Flere skader er også påført i dette tidsrommet, sa aktor og støttet seg til barnelege Jens Grøgårds uttalelser, ikke minst om hva legen sa om kraften som måtte til for å få denne skaden.

Han mener at moren burde forstått at Christoffer kunne dø av skadene.

Dom etter påske

Forsvarer Thomas Randby repliserte for retten at han er spurt av flere om han prosederer og argumenterer for at Christoffers stefar er uskyldig.

– Det gjør jeg ikke. Jeg er morens advokat og har ikke belegg for å hevde at stefaren er uskyldig. Men jeg berører nødvendigvis denne saken, sa han.

Han tok i prosedyren også for seg uttalelsene til tiltaltes mor, Christoffers mormor, som har sagt i media at hun håper datteren dømmes.

– Det har vært hevdet at moren har valgt bort gutten sin. Hvem i denne rettssalen vil velge bort barnet sitt? spurte forsvareren. - Svaret er ingen, sa han. Hun har altså ikke forstått hva som har skjedd med sønnen, avsluttet Randby.

Dom i saken faller etter påske.