Aksjonsgruppe for folkeavstemming

Ei aksjonsgruppe i Bø meiner dei blir overkøyrt av politikarane. Nå krev dei folkeavstemming om kommunesamanslåing med Sauherad. Kommunestyret i Bø skal avgjere saka i kveld. Kommunen har tidlegare hatt ei innbyggarundersøking, som viser eit knapt fleirtal for samanslåing, men i dag starta ei underskriftskampanje for å få til ei folkeavstemming.