Aggressive gjenger skjuler seg på nett

De nye ungdomsgjengene har sosiale medier som møteplass og opptrer i det skjulte. En analyse fra politiet i Sør-Øst avdekker flere store nettverk som står bak vold, trusler og annen kriminalitet.

Christine Fossen

Politimester Christine Fossen sier det er viktig å vite hva man skal se etter for å komme tidligst inn i arbeidet mot ungdomsgjengene.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

– Dagens gjenger har endret karakter sammenlignet med ungdomsgjengene vi har vært vant til å se etter, sier politimester Christine Fossen.

En ungdomsanalyse som er gjort av Sør-Øst politidistrikt viser at gjengene som man tidligere kunne se ute i offentlige rom, nå dannes og har kontakt på sosiale medier.

Avtaler slåsskamper

De nye ungdomsgjengene beskrives i analysen som vennenettverk, som ikke er så klart avgrenset som gjengene var tidligere. Gjengene har en stabil kjerne, men det er varierende hvem som er med.

Ungdommene i de nye gjengene blir lett krenket og tyr ofte til vold. Bruken av sosiale medier fungerer svært effektivt for å dele informasjon, eskalere konflikter og rekruttere bistand. Ifølge analysen er det svært sannsynlig at konflikter utvikler seg til avtalte slåsskamper. Det er da gjengene er lettest å få øye på for politiet.

– Mest synlig blir gjengene når det oppstår konflikter. Da blir det synlig og tydelig hvem som er i hvilken gjeng eller gruppe. Andre ganger er de synlige fordi de sammen plager eller trakasserer andre, eller begår annen kriminalitet som eksempelvis bruk av narkotika, sier Christine Fossen.

Brutal vold

Politiet er bekymret for brutal vold blant ungdommer. På denne videoen som NRK har fått tilgang til, barker to gutter sammen i en voldsom slåsskamp.

Egen jentegjeng

I Sør-Øst, som omfatter Buskerud, Vestfold og Telemark, har politiet hatt ekstra fokus på 7 ungdomsgjenger det siste året. Ungdom har fortalt om brutal vold. Det har også vært to dødsfall knyttet til bruk av MDMA i ungdomsmiljøene.

En av gjengene i Buskerud skiller seg ut ved at det er etnisk norske gutter som har markert seg med aggressivitet rettet mot jevnaldrende med annen etnisk bakgrunn.

En annen gjeng i Buskerud er en ren jentegjeng. Denne gjengen har også et navn, noe som ikke er så vanlig blant de nye gjengene.

Kartleggingen av ungdomsgjengene i Sør-Øst skjedde før sommeren 2018. Politiet har brukt den nye kunnskapen til å jobbe mot gjengene som har skapt bekymring.

– Vi vet at én av gjengene som inngår i rapporten er mer eller mindre oppløst, og ungdommene blir nå fulgt opp. En annen av gjengene er sterkt redusert, og politiet følger opp miljøet som gjenstår, sier Christine Fossen.

Politihuset i Tønsberg

Analysen av ungdomsgjengene er laget av Sør-Øst politidistrikt.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Det er ganske brutal vold