Hopp til innhold

Utenlandske turbusselskaper tar over reisemarkedet i Norge - kan få alvorlige konsekvenser

Det blir stadig færre norske turbusser på veiene. – Det truer beredskapen i Norge, advarer bransjen.

Arne Johan Fossum i Arne Johans Turistbusser, som opererer fra Sande i Vestfold.

ADVARER: Arne Johan Fossum fra Sande i Vestfold, er med i Aksjonsgruppa for turbussbransjen. Han advarer om at konkurransepresset på reisemarkedet i Norge, truer norsk beredskap.

Foto: Privat

De som har gransket hvordan regjeringen har håndtert pandemien, sier at Norge har hatt for dårlige beredskapsplaner.

Turbussbransjen mener de er en viktig del av beredskapen. Men det blir stadig færre turbusselskaper i Norge.

Arne Johan Fossum i Aksjonsgruppa for bussbransjen, mener det vil gå utover oss alle.

– Det er jo bussbransjen som sørger for passasjerene når toga står stille, og det var bussbransjen som evakuerte på Gjerdrum. Hvis det skjer akutte ting, så er vi en del av beredskapsplanen. Og når det ikke er busselskaper igjen, så er det ingen til å ta den jobben, sier Fossum.

Sabotert av kabotasje

Fossum mener at et av de største problemene for den norske turbussbransjen, er at utenlandske turbusselskaper «stjeler» oppdrag fra de norske.

Det gjør de ved å tilby lavere priser til dem som arrangerer bussturer for utenlandske turister som vil oppleve Norge. Og det gjennom hele høysesongen.

Han får støtte av lederen for et av Norges største turbusselskaper.

– Når en buss kommer fra utlandet med turister til Norge, kalles det internasjonal transport. Det er veldig greit. Når bussen kommer til Norge uten gjester, men får eller bytter gjester i Norge, kaller vi det kabotasje, forklarer daglig leder Lasse Aarstrand i Schaus Buss i Vestby.

Lasse Aarstrand er daglig leder i Schaus Buss, en av de større turbusselskapene i Norge, som sliter i konkurransen med de utenlandske turbusselskapene som tar oppdrag i Norge.

SLITER: Lasse Aarstrand er daglig leder i Schaus Buss i Vestby. Schaus Buss en av de større turbusselskapene i Norge, som sliter i konkurransen med de utenlandske turbusselskapene som tar oppdrag i Norge.

Foto: Magne Håheim

Aarstrand sier at denne formen for persontransport er uten regler.

– Reguleringen av kabotasje sier noe om «midlertidig», og «i korte perioder». Men det er ikke bestemt hva som er midlertidig. En buss som kommer til Norge i mai, kan kjøre fram til oktober i fem-seks måneder, og si at det er midlertidig.

Tar over reisemarkedet

Fossum og Aarstrand er blant flere som mener kabotasje er en av grunnene til at det stadig blir færre norske turbussselskaper.

Leder Jon H. Stordrange NHO Transport er enig.

Administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

BEREDSKAP: Administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, sier at uten en norsk turbusspark, kan vi få et beredskapsproblem ved naturkatastrofer.

Foto: Moment Studio / Moment Studio

Han forteller at en undersøkelse NHO Transport gjorde sommeren 2019, viste at det var over 2100 utenlandske turbusser på norske veier. 600 flere enn det var norske.

– Etter at de østeuropeiske landene kom inn i EU, så har det kommet mange østeuropeiske busser til Norge som kjører turister hele sommersesongen. De har tatt over nesten hele markedet, sier Stordrange.

Vil gjøre som danskene

Det er dagens EU-regler som åpner for at utenlandske turbusselskaper kan operere i et annet EU- eller EØS-land på ubestemt tid.

NHO Transport ønsker seg en løsning som den Danmark innførte høsten 2019.

– Utenlandske turbusser kan være i Danmark i inntil sju dager, før de må ut av landet igjen. Og de kan ikke komme tilbake før etter én måned, forteller Stordrange.

Avventer EUs reaksjon

Samferdselsdepartementet skriver i en epost til NRK at de vurderer om Norge skal legge til grunn en lignende eller tilsvarende tolkning som Danmark har gjort.

– Dette vil avhenge blant annet av hvordan EU-kommisjonen reagerer på Danmarks definisjon av midlertidig kabotasje. Arbeidet med denne vurderingen har imidlertid blitt noe forsinket i departementet som følge av pandemien, oppgir departementet.