Advarer mot voldtekter om våren

Svært mange voldtekter skjer om våren. Sist helg kom det inn hele fem voldtektssaker til Telemark politidistrikt alene.

Casper Holmberg

Lege ved overgrepsmottaket i Skien, Casper Holmberg, sier at de dessverre hadde en topp sist helg når det gjelder voldtektssaker. Han tror våren og økt alkoholbruk er forklaringen.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Telemark politidistrikt fikk sist helg et oppsiktsvekkende antall registerte voldtekter, fem i tallet. Dette er betydelig flere enn på en gjennomsnittshelg.

Leder ved seksuelle overgrep-teamet i politidistriktet, Kjetil Rakkestad, sier at det er viktig at man er bevisst på at våren er en årstid hvor det ofte skjer voldtekter,

– Det gjentar seg stort sett hver vår at det kommer en markant økning i saker, og det kommer ofte når finværet setter inn. Da ser vi at flere melder fra til oss om at de har blitt utsatt for voldtekt.

Pågang ved overgrepsmottaket

Også ved overgrepsmottaket i Telemark fikk man flere voldtektssaker i helgen enn vanlig, sier lege ved mottaket Casper Holmberg.

– Vi pleier å ha cirka tre saker i måneden, så med fire saker nå i helgen var det dessverre helt klart en topp.

Også her merker de at våren og forsommeren er årstiden hvor flest voldtekter skjer, uten at de har et fasitsvar på hvorfor.

Kjetil Rakkestad

Leder for seksuelle overgrep-teamet ved Telemark politidistrikt sier at de får svært travle dager fremover, etter at de fikk inn hele voldtektssaker sist helg. Han oppfordrer folk til å bry seg om hverandre, og håper at voldtektsofre vil oppsøke hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Man har ikke noen sikker forklaring, men vi tror at man med våren og forsommeren og et økende alkoholforbruk får flere voldtektshendelser.

Statistikk fra Kripos

Kripos sin statistikk innen voldtektsfeltet underbygger også de ferske voldtektsepisodene. Statistikk over anmeldte voldtekter viser en klar økning av festrelaterte voldtekter i vår/sommer-månedene.

– I 2013 var det for eksempel en kraftig økning i anmeldte festrelaterte voldtekter i mai, sier politioverbetjent Lena Reif, leder for Seksjon for seksuallovbrudd ved Kripos.

Statistikk over dette finnes på side 30 i rapporten "Voldtektssituasjonen 2013" som ligger på internettsiden til Kripos.

Her slås det også fast at et overveldende flertall av voldtekter i Norge skjer i helgene.

Les også:

Skjer ved russearrangementer

To av de fem voldtektssakene ved Telemark politidistrikt i helgen skjedde i forbindelse med russearrangementer, sier Kjetil Rakkestad.

Han oppfordrer ungdommene til å bry seg litt ekstra i disse dager.

– Dette er veldig uheldig. Russen er jo i en periode av livet hvor de er spesielt utsatte, så der er det viktig at russ er sitt ansvar bevisst og passer på sin egen adferd og på medruss.

Politioverbetjent ved Kripos Lena Reif følger opp:

– Russetiden er ingen friperiode – og festivaler er ingen friarena for alvorlige lovbrudd. Det skal være gøy for alle å være russ og delta på festival, og man skal ikke risikere å bli utsatt for overgrep som kan får alvorlige konsekvenser for dem.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Russ 2013

Russetiden skal være en tid for feiring og glede, men dessverre fører den også til mange uheldige episoder. Flere av voldtektssakene i helgen skjedde i forbindelse med russearrangementer.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Travle dager for politiet

Han sier at alle voldtektssakene gjør at det blir svært travle dager for seksuelle overgrep-avdelingen i politidistriktet.

– Det er krevende for et distrikt på størrelse med Telemark å håndtere dette, i tillegg til alle andre alvorlige saker innen sedelighetsfeltet. Men vi jobber lange kvelder nå i påsken for å sikre det mest akutte, og vi har kontroll. Men som sagt, det er krevende.

Han oppfordrer til slutt alle som bærer på en voldtektshistorie om å oppsøke hjelp.

– Det er viktig at de som opplever voldtekt ikke går og bærer på dette alene og tror at de skal håndtere dette selv. Jeg vil oppfordre alle til å anmelde forholdet og oppsøker overgrepsmottaket og gjør en undersøkelse der. Og de som trenger ytterligere oppfølging, må oppsøke det offentlige hjelpeapparatet.