Advarer mot skogbrann

Norsk brannvernforening advarer om at det er fare for gress-, kratt- og lyngbranner i Sør-Norge nå. Fra og med lørdag er det forbudt å brenne bål eller fyre på engangsgriller nær skog og i all utmark uten tillatelse fra kommunen. Forbudet gjelder til frem til 15. september og gjelder også oppsending av kinesiske lykter og håndtering av brannfarlig avfall.