Hopp til innhold

Advarer Kragerø mot korrupsjon

KRAGERØ (NRK): Telemark Kommunerevisjon advarer Kragerø kommune mot byggesaksbehandlingen i kommunen. Gjennomgangen viser en risiko for korrupsjon.

Rådhuset i Kragerø med store snøhauger

I FARESONEN: Kragerø kommune får kritikk for manglende loggføring og dokumentasjon i byggesaker.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen

Revisjonen av byggesaksbehandlingen i kommunen har avdekket manglende dokumentasjon, loggføring og kontroll av byggesakene.

– Dette tar vi på aller største alvor, sier rådmann Inger Lysa.

Inger Lysa

Rådmann Inger Lysa mener det er naivt å tro at korrupsjon ikke kan skje.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Jeg har ingen grunn til å tro at det foreligger slike misligheter i Kragerø, men det er kjempeviktig å drive et godt og forebyggende arbeid for å forhindre det. Der skal vi intensivere innsatsen vår litt.

Kontrollutvalget i Kragerø kommune har behandlet saken, og leder Iver Juel fra Fremskrittspartiet mener at de stort sett kan være fornøyde.

Vår bedømmelse er at forbedringer kan gjøres, men det er ingen grunn til å tro at det har skjedd noe.

– Hva tenker du om at dere har fått en slik rapport?

– Det er både nyttig og bra, og de som er ansvarlig for byggesakene, at de synes dette også er tilfredsstillende og er et grunnlag for å bedre deres rutiner, sier Juel.

Mangler loggføring og dokumentasjon

Rapporten peker på en del mangler i saksbehandlingen, blant annet at det ikke alltid blir gjennomført såkalt sidemann- eller lederkontroll, slik at flere er inne i de enkelte sakene. Det mangler også loggføring og dokumentasjon for hva slags saker som er oppe i møter og uformell kontakt. Dette er ting en mener øker risikoen for korrupsjon.

– Vi ønsker å iverksette tiltak som nettopp gjør mulighetene færre og mindre hvis vi skulle komme i den situasjon at noen skulle bli fristet til noen uakseptable løsninger. Målet vårt er å forhindre misligheter, sier Lysa.

Hun vil anbefale kommunestyret i Kragerø kommune å søke medlem i Transparency International. Organisasjonen jobber med holdninger og god praksis for å forebygge korrupsjon.

Det går på å ha godt innsyn, gjennomsiktighet, gode kontrollrutiner, og ikke minst snakke mye om holdninger og verdier for å sikre at vi gjør ting på riktig måte.

– Ikke bare byggesaker utsatt

For ett år siden startet korrupsjonssaken i Drammen kommune der nå 27 personer er siktet for å ha betalt to saksbehandlere på byggesaksavdelingen penger for å få sine byggesaker godkjent.

Rådmannen i Kragerø mener disse sakene viser at korrupsjon er mulig, og at byggesaker er bare ett av flere områder som er utsatt for slike hendelser.

– Det er naivt å tro at det ikke kan skje hos oss, for det mener jeg hendelsene i Drammen og andre steder viser at det kan. Det er vår plikt å jobbe for å forebygge det, sier Lysa.

Les også: