Adrian (6) får språkhjelp med ny app

PORSGRUNN (NRK): 150 1. klassinger med Downs syndrom i Norge er med i et prosjekt som skal hjelpe dem med språkvansker.

Adrian Øverjordet

FÅR SPRÅKHJELP: Seks år gamle Adrian fra Porsgrunn er en av 150 1.-klassinger med Downs syndrom i Norge som er med i et nytt prosjekt.

Foto: Robert Hansen / NRK

– Det er veldig gøy å leke med dette, sier 6-åringen.

Skolen er blitt morsommere for Adrian. For etter jul har han tatt i bruk et nettbrett i undervisningen. Nettbrettet er likevel ikke bare til lek, den skal lære Adrian nye ord og uttrykk.

– Jeg kan ordet øy, og stor. Og et instrument er noe vi spiller på, sier Adrian.

Forsker ved Universitetet i Oslo, Kari-Anne Næss sier at barn med Downs syndrom har et mindre ordforråd enn jevnaldrende barn.

– Tidligere trodde man at elever med Down syndrom hadde godt ordforråd, og man prioriterte derfor kanskje annet innhold og andre aktiviteter i opplæringen. Forskningen vår viser at rundt 1/3 av elevene med Downs syndrom ikke får stimulert ordforrådet daglig i skolen.

Målet med tiltaket er å øke antall ord barna kan.

– Vi ønsker også å øke kvaliteten på ordkunnskapen deres, og også oppnå en
overføringseffekt til språkferdigheter generelt og til senere leseferdighet.

Adrian Øverjordet med lærer Silje Dalene

Lærer Silje Dalene merker at Adrian (6) har fått et bedre ordforråd etter at han tok i bruk den nye appen.

Foto: Robert Hansen / NRK

Får hjelp til å uttrykke følelser, ønsker og meninger

De 150 barna med Downs syndrom skal gjennom den nye appen hjelpe barna til å uttrykke egne følelser, ønsker og meninger. Forskere og studenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge og Universitetet i Oslo står bak programmet.

Få år tilbake fikk elever med Downs syndrom sjelden leseopplæring fordi man ikke hadde forventninger til at de kunne lære å lese. I dag vet vi imidlertid at en stor andel lærer å lese, og at det er eksempler på elever som teknisk leser like godt som medelever i klassen sin.

Det er første skoleåret denne appen er i bruk i Norge.

– Vi starter med å lese en billedbokhistorie som handler om ukens ord. Når vi har lest historien går vi inn på appen hvor Adrian gjør ulike oppgaver som handler om ukens ord, forteller lærer Silje Dalene.

Hun sier hun synes appen fungerer svært godt.

– Jeg merker på Adrian at han har fått bedre ordforråd, og han klarer å bruke synonymer og antonymer for det samme ordet.

Men læring må av og til være læring – for aller best er lek.

– Jeg liker best å leke, og når jeg leker med vennene mine, liker jeg best «Slå på ring», smiler Adrian.