Velger miljøvern framfor penger

Et stort politisk flertall i Hjartdal ønsker en begrensa kraftutbygging.

Omnesfossen

Vannføringa i Omnesfossen avhenger av hvor stor utbygging det blir.

Foto: Skagerak Kraft

Olje- og energidepartementet har bedt kommunestyret komme med en uttalelse i saken der Sauland kraftverk og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er uenige.

Kraftverket ønsker en større utbygging med elvene Grovaråa, Skorva og Kjempa, men det fraråder NVE. Begrunnelsen er at de miljømessige konsekvensene blir for store. Direktoratet er blant annet redd for elvemuslingen i Hjartdøla og flere rødlista arter.

5. mai gikk et enstemmig formannskap inn for NVEs anbefaling, Den 14. mai skal Hjartdal kommunestyre bestemme hva som skal stå i høringsuttalelsen.

Les mer om utbyggingsplanene her

Færre inntekter

NRK har snakket med 14 av de 17 representantene i kommunestyret. Et stort flertall støtter NVE. En av dem er Arbeiderpartiets Einar Løndal. Han vet mindre utbygging betyr færre inntekter, men peker på at andre ting er viktigere.

Sven Tore Løkslid

Ordfører Sven Tore Løkslid er glad for NVEs anbefaling i kraftutbyggingssaken.

Foto: Børre Karterudseter / NRK

– Det er klart at kommunen trenger inntekter, men jeg tror det er mulig å finne alternative inntektskilder. Vi må tenke på hvordan vi skal verne naturen vår.

Han var i utgangspunktet imot en utbygging, men kan akseptere den begrensa utbygginga NVE mener er riktig. Senterpartiets Gunvald Tho vil ikke ha noen utbygging i det hele tatt.

– Litt mer vann

Hjartdal kommune har en dobbeltrolle i denne saken. Den er både vertskommunen og deleier i kraftverket. Hovedeieren, Skagerak Kraft, håper at Olje- og energidepartementet skal overprøve NVE og tillate full utbygging.

Styreleder Finn Werner Bekken i Sauland kraftverk er usikker på om en begrensa utbygging kommer til å være lønnsom.

– Vi skal finne de argumentene vi kan for å bruke litt mer vann på en miljøvennlig og forsvarlig måte.