– Uheldig å flytte psykiatriske plasser fra Seljord

Rådmann i Seljord, Per Dehli, mener det er svært uheldig å flytte psykiatriske sengeplasser til Notodden.

Per Dehli

Rådmann Per Dehli i Seljord mener det blant annet er imot Solberg-regjeringens planer for psykiatrien å legge ned sengeplassen ved DPS i Seljord.

Foto: Børre Karterudseter / NRK

Det er Sykehuset Telemark som foreslår å kutte i tilbudet ved Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) i Seljord.

– Seljord er en god plassering

Rådmann Dehli mener forslaget vil ramme brukerne i regionen, og advarer mot å svekke et godt etablert fagmiljø.

– Først og fremst tror vi at det kan være en faglig svekking av tilbudet, for det er en viktig sammenheng mellom sengeplasser og dagtilbud, sier Dehli.

– Hvis vi står igjen med bare dagtilbud, så tror vi det vil svekke tilbudet vesentlig. Og i den regionen her fremstår Seljord som en bra plassering i forhold til de innbyggerne som skal betjenes.

DPS leverer tjenester til brukere i elleve kommuner.

– Legger vi til grunn reiseavstand fra kommunesentra med grunnlag i folketall, er Notodden ikke mer sentral enn Seljord, sier Dehli.

– Får neppe 25 millioner for bygget

Dehli tror heller ikke på anslaget for inntektene for salg av bygningen som i dag huser DPS i Seljord.

– Å tjene 25 millioner kroner på å selge bygget i Seljord, er en pris det nesten er umulig å få, sier rådmannen.

Han viser også til Solberg-regjeringens plattform, der styrking av psykiatrien, står sentralt.

– Å da bygge ned et tilbud som kan bli bra her, synes vi blir feil, sier Dehli.

Han mener det i Seljord er en god mulighet for å desentralisere og opprettholde en godt tilbud til en pasientgruppe.

Seljord kommune støttes i denne saken av Vest-Telemarkrådet, og formannskapet i Seljord behandler saken torsdag denne uken.