– Vil utvikle industriparken

– Elkems inntog på Herøya vil utvikle industriparken, mener Lars Haram, investeringsdirektør i Oslo pensjonsforsikring. Selskapet eier tomta som Elkem skal leie til sin batterifabrikk, og Elkem har forplikta seg til å være på Herøya i 30 år.

Skisse av fabrikken fra utsiden.
Foto: Elkem