– Verger har for stor makt

Norsk Forbund for Utviklingshemmede, NFU, mener vergemålsloven bør endres.

Jens Petter Gitlesen

KLAGER: Jens Petter Gitlesen forteller at NFU får et par klager i uka fra pårørende som er misfornøyde med verger.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

En verge skal sikre interessene for mindreårige og voksne som ikke kan handle på egen hånd. Men dette fungerer ikke alltid så godt ifølge NFU.

– Vergene har for stor makt, samtidig som mange ikke gjør den jobben de skal, sier leder i NFU, Jens Petter Gitlesen.

Torsdag fortalte NRK historien om en Gine Engelsgård som ikke får se sin psykisk utviklingshemmede sønn når hun ønsker.

Sønnen, som snart er 22 år gammel, har Downs syndrom og bor på Klostergården, en privat omsorgsbolig på Tjøme. Sammen med vergen har de bestemt at Engelsgård kun får treffe sønnen etter en fastsatt samværsavtale.

– Dette er et grovt brudd på den enkeltes frihet, sier Gitlesen.

Klostergården og sønnens verge ønsker ikke å uttale seg om bakgrunnen for samværsavtalen med henvisning til taushetsplikten.

– Bør ikke bruke advokater

Gitlesen mener lovverket har blitt bedre, men at praksisen har blitt verre.

– Tidligere fikk Norsk Forbund for Utviklingshemmede tre-fire klager i året fra pårørende som var misfornøyd med verger, nå får vi et par klager i uka, forteller han.

Gitlesen mener proffe verger bør unngås dersom det er mulig.

– Man bør ikke bruke advokater som verge, men en som kjenner personen godt og vet hva vedkomne trenger og ønsker.

Mange psykisk utviklingshemmede bor i private omsorgsboliger, slik sønnen til Gine Engelsgård gjør, og da er det ekstra viktig at vergen følger med, mener Gitlesen.

Velger faste verger der de må

Lars Gustavsen, fagsjef vergemål hos Fylkesmannen i Vestfold, sier de velger pårørende som verger der det er mulig og hensiktsmessig. De sjekker alle verger grundig.

– Der det ikke er mulig å oppnevne en pårørende som verge velger vi gjerne en fast verge. Vi velger den som vi mener er godt egnet til den konkrete oppgaven.

Et eksempel kan være når en person sliter med økonomi, da vi det være naturlig å velge en verge som er økonom. Dersom det er rus eller andre problemstillinger vil en person med en annen bakgrunn eller utdanning være aktuell.

Gustavsen presiserer at en verge ikke skal utøve omsorg, men sørge for at personen får det han eller hun trenger.