– Verdensarvstatusen krever vinteråpen vei

I alle år har veien over Imingfjell vært stengt om vinteren for å beskytte villreinstammen. Men nå ønsker kommunene på begge sider av fjellet biltrafikk hele året.

Brøytebil på Imingfjell

ØNSKER VINTERÅPEN VEI: Tinn og Nore og Uvdal ønsker ønsker å prøve ut brøyting over Imingfjell i tre år.

Foto: Arild Fossheim / privat

– Det handler om turisme, næringsliv og folk. VI kan ikke ha stengte veier inn og ut av en verdensarvkommune som Tinn.

Det mener ordfører Bjørn Sverre Birkeland i Tinn (Sp)

Bjørn Sverre Birkeland

Tinnordføreren synes ikke reinen teller mer enn næringsliv og turisme.

Foto: Jarle Andersen

Det er bare det at Imingfjell også er et viktig beiteområde for Europas største bestand av villrein, og både Fylkesmannen i Buskerud og Telemark, samt Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og Miljøverndepartementet har hittil sagt nei for å verne reinen.

Nå som den regionale planen for Hardangervidda skal diskuteres på nytt, ønsker Nore og Uvdal og Tinn kommune en forsøksordning i tre år med brøyting for å holde veien åpen hele året.

– Ja, det vil skape dårligere trivsel og vilkår for reinen, men den sjansen må vi ta, sier Birkeland.

Villrein trenger tunnel

Dobbelt så langt

For det er mye til å spare på å kjøre over fjellet. Fra torget på Rjukan og til Uvdal alpinsenter over Imingfjell, tar det rundt halvannen time å kjøre de drøye 8 milene.

Med vinterstengt over Imingfjell, må bilistene via Kongsberg, og da har avstanden økt til 21 mil og mer enn tre timer i bil.

Men dersom veien over fjellet blir åpen også om vinteren, blir den en uoverstigelig korridor for reinen, mener Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutvalg.

– Det fins så mye kunnskap om villrein, veier og menneskelig ferdsel at vi med 100 prosents sikkerhet vet hva effekten av en vinteråpen er. Det blir da et valg om en vil ha trafikk eller villrein i området.

Også for riksvei 7 som krysser Hardangervidda, får villreinens vandringer iblant konsekvenser. Tidligere har veien blitt stengt i jula for at flokken skulle kunne passere, men ikke alltid.

Villreinen får ikke julefred

Klimaendringer

Miljødirektør Hans Bakke hos Fylkesmannen i Telemark sier det også er viktig at reinen har tilgang på alle beiteområdene – på grunn av klimaendringene.

– Vi vet at med et fuktigere og mer skiftende klima blir det mer ising, og da blir det vanskeligere for reinen å komme ned til laven den beiter på om vinteren. Da er tilgangen til Lufsjåtangen, hvor det er lite nedbør, en viktig reserve for reinen.

Men selv om fylkestinga rundt Hardangervidda eventuelt vedtar at de ønsker å åpne veien vinterstid, kan Fylkesmennene anke, og tyder mye på at saken havner i Miljøverndepartementet.

– Det kan bli aktuelt, for dette mener vi er veldig viktig. og naturmangfoldloven sier noe om føre-var-prinsippet, sier Bakke.

Enn så lenge blir veien over Imingfjell fremdeles stengt med bom på begge sider når vinteren kommer for alvor i begynnelsen av desember. I fjor åpna den igjen så seint som 21. april.

Reindsdyr

Til sammen teller antall villrein vinterstid rundt 25 000 dyr - og flest dyr fins på Hardangervidda.