– Det vil komme flere utenlandske kriminelle til Norge

Den nye sjefen for politiets Operasjon Grenseløs tror det vellykkede samarbeidsprosjektet blir viktigere og viktigere. – Folk må beskytte verdiene sine enda bedre fremover, sier Odd Skei Kostveit.

Odd Skei Kostveit

Odd Skei Kostveit er den ny lederen av politiets suksessamarbeid Operasjon Grenseløs.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

44 år gamle Odd Skei Kostveit fra Skien er til daglig politiinspektør i Telemark politidistrikt, og har allerede jobbet med grenseløs-saker i et par år.

– Jeg ville ha jobben fordi jeg er veldig interessert i å jobbe mot kriminelle nettverk. Utfordringen som leder for den motiverte gjengen i fire forskjellige politidistrikter måtte jeg ta, sier Kostveit til NRK.no.

Operasjon Grenseløs har søkelys på mobile vinningskriminelle fra utlandet, og er et samarbeid mellom politidistriktene i Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud og Asker og Bærum. Siden oppstarten i 2009 har de oppklart flere store vinningsforbrytelser.

Les:

Ubetinget suksess

Samarbeidet har fått mye skryt, både innad i politiet og utad i media.

– Suksessformelen tror jeg skyldes at vi har fått til et godt samarbeid mellom grenseløs-distriktene, samt andre politidistrikt i Norge. Vi har også et godt samarbeid med politi i utlandet. På den måten har vi fått til gode restiultater i kampen mot mobile vinningskriminelle.

– Er dette en ubetinget suksess?

– Ja, det vil jeg si. Det er gode resultater, et godt arbeidsmiljø, og en satsing som politiet har valgt å videreføre i flere omganger. De står ved sin beslutning om å sette av personell og midler til denne ordningen.

Les også:

Kjell Johan Abrahamsen

Kjell Johan Abrahamsen har vært sjef i Operasjon Grenseløs siden oppstarten i 2009.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Folk må passe bedre på

Den nye sjefen tror ikke det blir noen nedgang i vinningskriminaliteten fremover.

– Andelen vinningskriminalitet som utføres av mobile vinningskriminelle går opp. Jeg tror dessverre den utviklingen vil fortsette, med mindre vi klarer å snu den.

Det er også en oppfordring til befolkningen, sier Kostveit.

– Folk må ta forholdsregler. Beskytt verdiene dine mer enn det du har vært vant til frem til nå.

Rammer mange

Kostveit synes det er helt naturlig at prosjektet har fått mye oppmerksomhet også blant folk flest.

– Det skyldes at sakene er interessant for befolkningen. Det rammer ganske mange etter hvert, og sakene har stor gjennomslagskraft i mediene.

Odd Skei Kostveit overtar roret etter Kjell Johan Abrahamsen.

– Vi fortsetter med det som Abrahamsen har vært med å bygge opp siden 2009. Samarbeidsavtalen er omtrent likelydende og prioriteringene er like. Det som blir litt spesielt, er den endringen som kommer i politi-Norge om ikke altfor lang tid. Vi håper å være en del av omorganiseringen fremover også.