– Uverdig at de ikke får kirkegård

Folk på Gulset i Skien får ikke egen kirkegård. Plassen der familiemedlemmene kunne vært gravlagt skal gjøres om til landbruksområde.

Det er trangt om plassen på kirkegårdene

FÅR IKKE EGEN KIRKEGÅRD: Flere tar til ordet for at befolkningen på Gulset i Skien bør få egen kirkegård.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

– Når det bor 10 000 mennesker på Gulset og de har sin egen kirke, og alle andre kirker i Skien har en gravplass, så mener jeg at Gulset også bør få en gravplass, sier Åse Gro Bakke.

Åse Gro Bakke

SV-politiker Åse Gro Bakke mener det må finnes andre steder på Gulset hvor de kan ha kirkegård.

Foto: Marie Roksund / NRK

SV-politikeren har i mange år ment at det er uverdig at folk på Gulset ikke har sin egen kirkegård. Problemet er at det per dags dato ikke finnes noe egnet område.

Det er i kommunearealplanen at det kommer frem at området som skulle vært brukt til kirkegård, heller blir landbruksområde.

Les også:

Knut Einar Aas

Knut Einar Aas (A) har ingen tro på kirkegård på Gulset.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Arbeiderpartiets Knut Einar Aas er leder for teknisk hovedutvalg i Skien. Han har vært med på å lage planen.

– Jeg har ikke noe tro på at vi kan etablere en tradisjonell kirkegård på Gulset. For det første er det kostbart, og for det andre har vi fått sterke restriksjoner på å ta i bruk landbruksjord til et sånt formål, sier Aas.

Alternativ plass

SV-politikeren er enig i å ikke bruke landbruksjorda, men mener det må finnes andre steder.

– Jeg synes at kommunen skal bør kikke på det private markedet rundt Gulset senteret og Gulset kirke og se om de finner alternative steder, sier Bakke.

Aas håper at den neste urnelunden i Skien vil ligge på Gulset.

– Jeg håper det så raskt som mulig vil bli etablert en urnelund på Gulset, på et område befolkningen ønsker og som er egnet med tanke på kollektiv transport, men som samtidig kan symbolisere fred og verdighet, som en urnelund bør ha.

I dag gravlegges befolkningen på Gulset delvis på Nordre gravlund og delvis på Gjerpen kirkegård. Frist for å komme med uttalelse er 21. august 2015.