– Utredningen er feil og manipulert

Nye allianser og anklager om manipulasjon preget gårsdagens politiske møter i Tønsberg og på Tjøme.

Per Ove Width.

Per Ove Width (Frp) på talerstolen onsdag.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

Allerede før ordfører Petter Berg åpnet bystyremøte i Tønsberg onsdag kveld, var det klart at flertallet ville forkaste planene om Vestfjord-forbindelsen og heller gå videre med planene om en ny bru mellom Korten i Tønsberg og Kaldnes på Nøtterøy.

Likevel var det hektisk aktivitet før avstemning, og nye allianser ble inngått for å få med et tillegg i vedtaket.

Lars Egeland fra SV kjempet hardt for å få med kanalbrua i det videre arbeidet.

– Jeg tror at det er så mye konflikter knyttet til en bru over byfjorden fra Kaldnes til Korten, både til fuglereservatet, Tønsbergs profil med Slottsfjellet og bebyggelsen der, at det kan vise seg at vi ikke ønsker å realisere den, og at den ikke lar seg realisere. Da står vi uten et alternativ, sier han.

Les også:

SV+Sp+Frp=sant

I en noe uvanlig allianse mellom SV, Sp og Frp, kjempet Lars Egeland for også å utrede en parallell kanalbru ved siden av dagens bru.

Frps Bent Moldvær støttet Egeland, men av en litt annen grunn. Kanalbru-alternativet betyr nemlig færre bompenger.

– Det er kanskje mye lettere å realisere til en billigere penge, sier Moldvær.

Forslaget ble nedstemt og Tønsberg ber dermed om at det kun er det såkalte ringvei-alternativet som det skal jobbes videre med. Egeland frykter det kan bety at vi kaster bort flere år.

– Vi kan risikere at vegvesenet, om to år, enten kommer med et forslag politikerne her sier er helt uakseptabelt, eller at vegvesenet selv skjønner at det ikke går an å realisere, og da må vi starte om igjen. Det kunne vi unngått ved å stemt på forslaget vårt, sier han.

Høyres Svein Konrad Rui tror derimot dette ikke er en reel problemstilling.

– Vegvesenet må ta stilling til dette såpass kjapt. Jeg tror de allerede har gjort det, samt vurdert dette med Ramsarområdet på Kjelle. Derfor tror jeg det ligger en del sikkerhet i det allerede, ellers ville det ikke ha blitt fremmet fra Statens vegvesens side nå, sier han og fortsetter:

– Jeg tror dette kommer til å bli veldig bra, og at vi kommer til å klare og involvere næringslivet, de berørte og beboerne i Tønsberg på en positiv måte.

– Feil og manipulert

På Tjøme, som også hadde saken i kommunestyret onsdag kveld, var det stor enighet om å skrinlegge Vestfjord-forbindelsen.

Men det skapte debatt da varaordfører for Frp, Per Ove Width, sa at utredningen fra Vegvesenet både var feil og manipulert.

– Det jeg syns er manipulert, er den avgjørelsen som er tatt i forhold til nord-sør-løsningen hvor Kaldnes er et sentralt punkt. Det er flere enn meg som har ment at hele saken egentlig dreier seg om Kaldnes, og det er greit nok. Men det er ingen som vil si det, og det syns jeg er litt trist.

Trist synes også Statens vegvesen at utsagnene fra Per Ove With er.

– Det er uheldig at en varaordfører påstår at en utredning fra et statlig organ er manipulert, sier Morten Ask, prosjektleder for "Konseptvalgutredningen for en helhetlig transportløsning i Tønsberg-regionen".

Ask sier at konseptvalgutredningen (KVU) er kvalitetssikret av en gruppe uavhengige konsulenter.

– Når vi kommer med en faglig utredning blir den gjennomgått andre konsulenter med faglig innsikt. Alle har sluttet seg til KVUen. Det er ingen faglig uenighet om denne. De eneste som har gått imot, er folk som ikke har faglig innsikt, sier Ask.

– Dette er for dårlig

Per Ove Width og de andre i Frp forsvarte Vestfjord-forbindelsen til ingen nytte. Alle de andre partiene ville ha en nord-sør-løsning ved Kaldnes i Tønsberg.

Varaordføreren sa han ikke skjønte hvorfor folk på Tjøme skulle betale for en bru eller tunnel i Tønsberg. – De kan heller bygge sin egen bru, sa han fra talerstolen.

Han fikk forslaget om folkeavstemning avslått og foreslo å utsette hele saken.

– Vi ba om utsettelse fordi vi syns dette er for dårlig. Vi vil gjerne ha en bedre kvalitetssikring på det.

– Som å tro på julenissen

Selv om Høyre og Frp sitter med makten på Tjøme, var det et fellesforslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre som gikk gjennom – en nord-sør-løsning som også inneholder nye trafikkløsninger på Tjøme.

Høyre-politiker Gunstein Sundene forstår at Frp vil ha Vestfjord-forbindelsen, men mener at det å tro at den løsningen er realistisk, er som å tro på julenissen.

– Alle på øyene vil gjerne ha Vestfjord-forbindelsen, akkurat som alle gjerne vil ha en fersk modell av Porsche. Poenget er at det skal betales. Det må være trafikkgrunnlag og spleiselaget må være stort nok. Når vi ser på tallene, så er det åtte ganger så mange som skal nordover, enn vestover og sørover.

– Jeg har lyst til å arrestere Sundene litt på dette med at det ikke er realistisk med en øst-vest-bru. Han peker på trafikkgrunnlaget, og det er noe av det vi mener er feil i KVU-en. Det er et mye større trafikkgrunnlag. Dessuten vil det å skape noe den veien, etter hvert gi et mye større trafikkgrunnlag, sier Width og fortsetter:

– Du kommer like lett fra Borgheim til E18, enten du skal nordover eller sydover, hvis du reiser over Vestfjorden.