– Unødvendig å lovfeste at kvinner skal tenke

Fylkesleder Ådne Naper (SV) er svært kritisk til KrFs nye programforslag om obligatorisk refleksjonstid ved abort.

Ådne Naper

IKKE ENIG: Fylkesleder i SV, Ådne Naper, er ikke enig i KrFs forslag om obligatorisk refleksjonstid ved abort.

Foto: Even Aarnes / NRK

– Jeg syntes det er et unødvendig påbud å lovfeste at kvinner skal tenke. Det trenger vi strengt talt ikke i 2016, sier fylkesleder i Telemark SV, Ådne Naper, om KrFs nye programforslag om å innføre obligatorisk refleksjonstid ved abort.

Støtte i Telemark KrF

Fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer og fungerende fylkesleder i KrF Telemark, Sigrid Haukvik, stiller seg bak partiets forslag som innebærer å pålegge kvinner en obligatorisk refleksjonstid på inntil to døgn før en abort kan utføres.

Hans Edvard Askjer

Fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer (KrF) er positiv til partiets forslag om obligatorisk refleksjonstid, men forstår reaksjonen forslaget har fått.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Jeg forstår at temaet er veldig betent. Når folk hører at KrF tar opp abortproblematikken tenker de at vi ønsker å snevre inn, begrense og gjøre det vanskelig for folk. Vi respektere at vi er i mindretall og at det er lov å ta abort i Norge, men vi ønsker at færrest mulig skal gjøre det valget, og i hvert fall at det skal være godt gjennomtenkt, sier Fylkesvaraordfører Askjer (KrF).

– Men må det være obligatorisk?

– Ja, jeg tenker at hvordan skal man ellers gjøre det?

Lett å fokusere på det negative

Sigrid Haukvik

Sigrid Haukvik (i midten) mener folk har lett for å fokusere på det som er negativt ved en uønsket graviditet. Bildet er fra årsmøtet i Telemark KrF for to år siden.

Foto: KrF

– Jeg syntes det kan være en god og viktig ordning. Det er noe med å være i en sånn situasjon hvor man kanskje har lett for å fokusere på de negative konsekvensene. Det er ikke slik at man nødvendigvis skal skifte standpunkt, men at en tenker seg om slik at man føler man har tatt det rette valget, sier fungerende fylkesleder Sigrid Haukvik (KrF).

Den tankegangen er Naper (SV) svært uenig i.

– SV er imot det forslaget. Vi ser på det som et forsøk på å uthule abortloven, og for oss er det ingen grunn til å anta at ikke kvinner i en sårbar situasjon allerede reflekterer, grubler og bekymrer seg nok, sier han, og legger til at han har liten tro på at forslaget til KrF vil bli aktuelt.

Les også: Mener abortforslaget sender kvinner i skammekroken

– Mannfolk må stille opp

Fylkesvaraordfører Askjer (KrF) mener et annet tema er minst like viktig som obligatorisk refleksjonstid.

– Jeg syntes mannfolk må stille opp mer og ta ansvar for sine egne handlinger og konsekvensene av det, sier Askjer.

– De løper veldig fort fra ansvaret og så står kvinnene igjen alene, og det er klart at i en sånn fortvila situasjon så kan jo kvinnen føle seg veldig alene. Det er et stort press, så jeg er helt enig i den konklusjonen, sier Haukvik.

Her går Naper (SV) mer varsomt fram.

– Det har jeg ingen forutsetninger for å slå bombastisk fast, men jeg tror det er viktig å anerkjenne begge foreldrenes viktige rolle i å motta et nytt liv, sier han.

Les også: Den vanskelige ventetiden