– Trivsel er viktigere enn bokstaver

Foreldre er bekymret for at barna ikke kan nok før de begynner på skolen. – Trivsel betyr mer enn bokstavkunnskap, sier professor i pedagogikk.

Skolestart

SKOLESTART: Professor i pedagogikk, Marie-Lisbet Amundsen, sier det viktigste er at barn trives på skolen.

Foto: Helena Rønning / NRK

Trine Christoffersen ler litt av seg selv når hun forteller hva hun tenkte da datteren skulle begynne på skolen for to år siden.

– Jeg var redd for at hun ikke skulle mestre tall og bokstaver, at hun ikke skulle få venner eller trives. Men lærerne var veldig flinke til å gjøre henne trygg. Da ble jeg også trygg, sier hun i dag.

Nå er det sønnens tur til å starte på skolen.

– Det tror jeg kommer til gå veldig bra. Jeg tenker kanskje litt lite på det.

Det sønnen Andreas kan av bokstaver og tall, har han lært selv.

Tre foreldre sittende i utesofa

SPENTE FORELDRE: Kirsten Vollertsen (t.v.), Thor og Trine Christoffersen er alle spente på hvordan sønnene deres vil takle overgangen fra barnehage til skole.

Foto: Helena Rønning / NRK

Flink nok før skolestart

Foreldre NRK har snakket med, er bekymret over at barna deres starter på skolen uten å kunne nok, og at de skal henge etter.

Noen tenker at de kanskje skulle lært barna mer om bokstaver og tall før skolestart.

– Det er bra at de ikke har gjort det, sier professor i pedagogikk Marie-Lisbet Amundsen ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun sier barna skal lære dette når de begynner på skolen, og ikke før.

– Det viktigste er at de trives, og at de har venner.

Skoleforsker Thomas Nordahl har gjort en studie hvor det kommer fram at ti prosent av elevene i grunnskolen ikke trives, og av disse er 70 prosent gutter.

– Selv om 70 prosent av dem som ikke er motiverte i tidlig skolealder er gutter, må vi ikke glemme at tre av ti er jenter, sier Amundsen. Hun mener det er uheldig dersom fokus på kjønnsforskjeller bidrar til å styrke kjønnsstereotypier eller gamle kjønnsrollemønstre.

Amundsen sier at det kognitivt sett ikke er noen forskjell på jenter og gutter, men at det er større sprik når det gjelder modenhet blant gutter.

– I forhold til læring profitterer alle på praktiske innfallsvinkler og stor grad av fysisk aktivitet, sier Amundsen, som mener dette bør vektlegges det første året.

Sitte stille

Flere foresatte uttrykker bekymring over at deres barn er så aktive. Mamma Kirsten Vollertsen er spent på hvordan sønnen kommer til å takle overgangen til skolen.

– Han er jo vant til å leke og klatre i trær hele dagen. Nå må han sitte mer rolig.

Marie-Lisbet Amundsen

– AKTIVE: Professor i pedagogikk, Marie-Lisbet Amundsen, mener fysisk aktivitet er viktig for førsteklassinger.

Foto: Privat

– Det er et sunnhetstegn at gutter og jenter i denne alderen er aktive og nysgjerrige, sier Amundsen.

Hun mener barna ikke skal sitte stille i 45 minutter og tror lærerne har blitt flinke til å legge til rette for fysisk aktivitet i skoledagen.

– Leken har ikke bare stor betydning for barnas utvikling og psykiske helse, men også for trivsel og sosial utvikling. Eventyr, lek og drama kan være godt utgangspunkt for å snakke med barna om følelser, og hva som er rett og galt.

Viktig med venner

Venner betyr mye for barns trivsel, sier Amundsen, og minner om at nettopp trivsel er grunnleggende for et godt læringsmiljø.

– Å bruke god tid på å få etablert et godt klassemiljø, er viktigere enn å lære om bokstaver og tall. Så spør heller barna om hvordan de har hatt det, når de kommer hjem fra skolen, enn å spørre om hva de har lært, er hennes råd.

Amundsen er glad for den nye opplæringsloven kapittel 9A-2. Der presiseres det at elevene har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det påpekes at det skal være nulltoleranse mot krenking som mobbing, diskriminering og trakassering.