– Sykepleiere kan ikke nok norsk

Fagforbundet mener språkproblemer skaper farlige situasjoner i hjemmesykepleien.

Sykepleiere

Dårlige norskkunnskaper skaper problemer i kommunikasjonen mellom sykepleiere i hjemmetjenesten i Andebu kommune og annet helsepersonell. Det skaper farlige situasjoner, mener Fagforbundet (illustrasjonsfoto).

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Mangel på sykepleiere gjør at mange kommuner engasjerer utenlandske sykepleiere gjennom vikarbyråer.

Sykepleierne er autoriserte og må bestå norskprøver før de kan jobbe i Norge, likevel kan det oppstå språkproblemer. I Andebu kommune har de ansatte i hjemmesykepleien opplevd flere uheldige situasjoner.

– Kommunen er varslet om flere episoder som kan gå på sikkerheten løs, sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet region Tønsberg, Rune Mathiassen.

– Forstår ikke det som blir sagt

Andebu kommune har engasjert litauiske sykepleiere gjennom et vikarbyrå. Sykepleierne har fått opplæring i norsk, men hadde ikke praktisert det i Norge før de kom til Andebu for å jobbe i sommer.

Gro Gustavsen

Kommunalsjef Gro Gustavsen sier det er uheldig at nyansatte litauiske sykepleiere har fått ansvaret for vakttelefonen, men understreker at de gjør en god jobb som sykepleiere.

Foto: Andebu kommune

Kolleger av sykepleierne har flere ganger varslet kommunen om situasjoner der sykepleiere ikke forstår det som blir sagt til dem.

– Varslene har ikke blitt tatt på alvor av kommunen, sier Mathiassen.

De ansatte som varslet kommunen har fått brev fra rådmannen om at sykepleierne snakker og forstår norsk, men at det er nødvendig å snakke langsomt og tydelig til dem.

– Det var noen utfordringer i starten, men alternativet var at vi hadde gått underbemannet, sier kommunalsjef for helse, omsorg og velferd, Gro Gustavsen.

Kommunalsjefen understreker at de litauiske sykepleierne er faglige dyktige og har gjort en god innsats i kommunen.

Har sendt bekymringsmeldinger

Gjennom flere avviksmeldinger til Andebu kommune forteller ansatte om situasjoner der de litauiske sykepleierne ikke skjønner hva som blir sagt fordi de ikke kan norsk godt nok, men opplever å ikke bli hørt av kommunen.

– Min opplevelse av situasjonen er at vi har tatt dette på alvor, sier kommunalsjefen.

Men de ansatte har en annen oppfatning. Tillitsvalgte mener kommunen ikke har tatt saken på alvor til tross for en rekke henvendelser og flere møter. Derfor varslet de Fylkesmannen i Vestfold.

– Ikke rasistiske

I bekymringsmeldingen til Fylkesmannen forteller en av de ansatte i kommunen at de har fått spørsmål fra virksomhetsledere om noen er rasistiske og mangler folkeskikk.

– Vi har absolutt ingenting imot utenlandske sykepleiere. Vi mener imidlertid denne språkdiskusjonen er viktig å ta opp, sier Mathiassen.

Det fortelles også om uheldige situasjoner på grunn av språkproblemer så sent som i november. I bekymringsmeldingen står det at sykepleier med vakttelefon ikke forstår hva som blir sagt selv om det snakkes rolig og sakte.

Fylkeslege Svein Lie har saken til vurdering, men har bedt om en tilbakemelding fra kommunen før saken behandles.