Hopp til innhold

– Skolen var drømmearbeidsplass for pedofil lærer

Foreldre mener de sa ifra til skoleledelsen om lærerens oppførsel i halvannet år uten å bli hørt. Nå vurderer de å saksøke kommunen.

En forelder i Foreldergruppa.

ALARM: En av foreldrene i Foreldreutvalget slår alarm for alle skoler i kommunen. – Det har vært et så graverende brudd på opplæringsloven ved denne skolen, at jeg er redd for at det gjelder flere skoler.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

– Våre jenter vegret seg for å gå på skolen. De ville ikke spise maten sin inne i frykt for å bli igjen hos læreren. De måtte sitte på fanget hans, og fikk gullpenger og gaver som han hadde i skuffen sin.

Slik beskrev en foreldrerepresentant hverdagen til jentene da saken kom opp høsten 2016.

En lærer ved skolen er dømt for å ha forgrepet seg på sin stedatter og andre jenter.

Fylkesmannen i Vestfold har nylig konkludert med at skolen han jobbet på i Sandefjord kommune, har brutt opplæringsloven på flere punkter.

Foreldrene reagerer kraftig

– Det er helt forferdelig. Vi ble sett på som en fiende, sier en fortvilet foresatt i foreldregruppa.

Foreldrene sier at skoleledelsen har mottatt bekymringsmeldinger om lærerens oppførsel gjentatte ganger fra 2010 fram til 2016.

– Funnene i tilsynsrapporten er veldig alvorlig. Vi tenker at dette er en mistillitserklæring overfor foreldrene fra hele den kommunale ledelsen og skoleledelsen. Det viser inkompetanse, sier vedkommende. Hun mener skolen har vært en drømmearbeidsplass for en pedofil lærer fordi skolen, ifølge henne, ikke har hatt internkontroll og rutiner for å ivareta elevene.

Vil skape et godt læringsmiljø

Simen Seeberg, kommunalsjef i Sandefjord kommune, ønsker ikke å gå konkret inn i påstandene. Han sier derimot at kommunen allerede har gjort noen grep med skolens ledelse.

– I samarbeid med fylkesmannen ønsker vi å reetablere tilliten til foreldrene og jobber for å skape et godt læringsmiljø, sier han.

Seeberg forteller at kommunen har en tett oppfølging gjennom en dialog med Fylkesmannen og foreldrene.

NRK har valgt å anonymisere foreldrene og skolen i denne saken av hensyn til barna.

Mener ansatte ikke har god nok kunnskap

Foreldrene mener skoleledelsen ikke gjorde tiltak som skulle sikre barna fra å ha en pedofil lærer.

Ifølge foreldrerepresentanten er det flere fra skoleeiers system som fremdeles er i viktige posisjoner uten tilstrekkelig kompetanse i opplæringsloven.

– Da vet jeg ikke helt hvem de tenker på, men vi har klare retningslinjer for ansattes kompetanse når det gjelder lovverket. Etter kommunesammenslåingen har det også blitt relativt store endringer i hvem som sitter i hvilke posisjoner, sier Seeberg.

Han legger til at de jobber intensivt for å sikre at alle elever ved kommunens 28 skoler skal ha et godt læringsmiljø.

– Misbruker makten

Foreldrerepresentanten sier at foreldrenes bekymring for læremiljøet og sikkerheten til barna, ikke ble hørt. Hun forteller at bekymringen ble møtt med et foreldremøte som var kortere enn vanlig, og uten skriftlig vurdering av fagene, noe de pleide å få.

– Skolesjef og kommunalsjef sitter i maktposisjoner i samfunnssystemet vårt, og vi opplevde maktmisbruk i møte med foreldre når ting blir vanskelig. Det er skumle mekanismer som settes i gang når man er villig til å gå til så drastiske skritt for å skjule sin egen ukyndighet.

Dette har Simen Seeberg ingen kommentar til.

Anmeldte saken – ble henlagt

I oktober i fjor politianmeldte foreldregruppa skoleledelsen. I opplæringslovens paragraf 9a-7 står det at lovbrudd kan straffeforfølges med bøter, og inntil tre måneders fengsel.

Men saken ble henlagt, også etter at de anket saken noen måneder senere.

– Det er en stor gåte for oss hva politiet egentlig har gjort i denne saken når de velger å henlegge den før tilsynsrapporten var ferdig. De visste at rapporten den skulle komme, sier kvinnen. Hun opplyser videre at foreldrene har lagt inn en klage på henleggelsen denne uken.

Politiadvokat Jan Helge Palm, som har vært jurist på denne saken, sier at anmeldelsen ble henlagt på grunn av bevismangel.

– Statsadvokaten så heller ingen tilstrekkelig grunn til å omgjøre politiets henleggelsesbeslutning, understreker Palm.

Vurderer å saksøke kommunen

Foreldregruppa jobber nå med oppreisningsspørsmålet, og er i dialog med Foreldreutvalget for Grunnopplæring (FUG) for juridisk bistand.

– Vi håndterer alle type innspill i denne saken med profesjonalitet, så hvis det er den veien foreldrene ønsker å gå, så gjør de selvfølgelig det. Jeg håper at de velger å følge en dialog med oss, og at vi finner en fornuftig løsning for barna som er utsatt for dette, sier kommunalsjefen.

Foreldrerepresentanten sier foreldrene forventer å få en unnskyldning.

Seeberg forstår foreldrenes frustrasjon over det som har skjedd, og sier at kommunen vil gjøre alt de kan for å reetablere tilliten til skolen.