– Vestfold er selvforsynt med fengselsplasser

I praksis er det ikke soningskøer i Vestfold, Buskerud og Telemark for tiden, ifølge Kriminalomsorgen.

Fengselsport

Berg fengsel i Vestfold.

Foto: Per Foss / NRK

Soningskøen i Norge har vokst med 400 personer på ett år. 1176 personer står i soningskø og fengslene har sprengt kapasitet, skriver Aftenposten i dag.

– Balanse

I Vestfold, Buskerud og Telemark er imidlertid ikke soningskø et problem, sier assisterende direktør i Kriminalomsorgen region sør, Erling Fæste.

Erling Fæste.

Assisterende direktør i Kriminalomsorgen region sør, Erling Fæste.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

– For de som er domfelt her, er det ingen soningskø å snakke om. Situasjonen i forhold til antall dommer og antall fengselsstraffer er relativt i balanse i Vestfold, Telemark og Buskerud, sier Fæste.

66 personer står i soningskø i de tre fylkene, men Fæste sier disse personene snart vil få fengselsplass, og at de ikke har stått lenge i kø.

Han legger ikke skjul på at situasjonen er alvorlig på landsbasis, og presiserer at fengslene er fulle også her.

– Vi tar imot varetektsinnsatte og domsinnsatte fra andre regioner, så vi har fullt belegg og en kapasitetsutnyttelse på 97 prosent.

– Problemer innimellom

– Hva er årsaken til at det ikke er problemer med soningskø her?

– Vi er relativt selvforsynte med fengselsplasser, så vi klarer å ta unna de dommene vi får.

Fæste innrømmer imidlertid at det noen ganger blir problemer også i denne regionen.

– Til tider klarer vi ikke å ta imot alle varetektsinnsatte. Når vi har et belegg på 97 prosent sier det seg selv at vi får problemer i toppene.