– Pasienter hadde sår etter konfrontasjoner med ansatte

Sivilombudsmannen krever at sykehuset bruker mindre makt og tvang.

Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold.

Mottaket i Tønsberg tar imot cirka 1 300 pasienter i året.

Foto: Lars Martin Kræmer / NRK

10.–12. april i år besøkte Sivilombudsmannen akuttpsykiatrisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

Rapporten konkluderer med høy bruk av tvang og risiko for overdreven maktbruk.

Under besøket møtte ombudsmannen flere pasienter som hadde blåmerker og andre med sår etter konfrontasjoner med ansatte. Det ble heller ikke alltid fattet vedtak når pasienter ble lagt i gulvet. Hendelser som medførte fastholding og nedleggelse i gulvet, var ofte mangelfullt beskrevet i journalen, heter det i en pressemelding fra Sivilombudsmannen.

– Ansatte og pasienter slåss

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger sier til NRK at det haster med å gjennomføre endringer som fører til at bruken av tvang og makt reduseres.

– Tvang er en sterk integritetskrenkelse overfor den enkelte pasient og kan ha betydelig negative virkninger, sier han.

«(...) Det ble funnet flere eksempler på at pasienter ble dyttet eller lagt brutalt ned i gulvet av ansatte, herunder en pasient som måtte sy flere sting etter å ha blitt dyttet og en pasient som ble alvorlig skadet da han ble lagt i gulvet. (...)

Flere pasienter og ansatte enn det ombudsmannen vanligvis finner ved tilsvarende institusjoner, formidlet at det forekom «slåssing» mellom ansatte og pasienter. (...)», heter det i rapporten.

Har iverksatt tiltak

Falkanger beskriver funnene som urovekkende.

– Sykehuset har hatt et mål om å redusere bruken av både belter og fastholding av pasientene, men vi ser dessverre at tallet er økende, sier han.

Avdelingssjef Unni Halvorsrud ved akuttpsykiatrisk fylkesavdeling har hatt flere møter med Sivilombudsmannens rapportgruppe.

Hun sier at de tar alt som står i rapporten på største alvor og har allerede iverksatt tiltak.

– Beklagelig

Halvorsrud understreker at de er opptatt av å gi et verdig tilbud til pasientene.

– At det er oppdaget at vi ikke nedfeller vedtak eller beskriver nok i journalene, er beklagelig. Det er noe vi jobber med hver eneste dag og har hatt fokus på over tid.

I rapporten opplyses det at tvangsbruken ved sykehuset er større enn ved andre sykehus. Halvorsrud kan ikke svare på nøyaktig hvorfor det er slik. Men peker blant annet på at det er forholdsvis få plasser ved avdelingen, og at de registrerer all bruk av tvang.

– Hvorvidt akuttavdelinger i resten av landet gjør det samme på samme måte, har man aldri dypdykket i, legger hun til.

Avdelingssjefen understreker at de har fokus på å ikke bruke mer tvang enn høyst nødvendig, og at de jobber for å tilby pasientene best mulig behandling i trygge omgivelser.

– Så er det noen ganger at vi også får pasienter som i sin sykdomsfase har en type atferd som utfordrer samhandling veldig. Det er disse situasjonene som blir registrert og som også er tatt opp, og hvor pasientene har fått lov å fortelle sin historie. Dette må vi lære av, dette må vi gjøre bedre og det er det vi jobber med.

Slitte lokaler

Også at lokalene var slitte, samt for dårlig renhold i lokalene blir trukket frem i rapporten.

Det påpekes imidlertid at akuttseksjonene skal flytte inn i sykehusets nye lokaler når det nye bygget står ferdig neste år.

Halvorsrud tror det nye bygget vil føre til en bedring for både pasienter og ansatte.