Hopp til innhold

– Norge trenger et sykepleierløft

En fersk undersøkelse viser at opp mot hver femte sykepleiervakt er bemannet av ufaglærte. Nå vil fylkesleder Lisbeth Rudlang i Norsk Sykepleierforbund Vestfold ha politikerne på banen.

Sykepleier gir en dose antibiotika til en pasient

SYKEPLEIERMANGEL: En fersk undersøkelse fra Norsk Sykepleierforbund viser at mange sykepleiervakter blir dekket opp av ufaglærte. I Vestfold er tallet på 17,5 prosent. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Siri Vålberg Saugstad/NRK

I Østfold blir 17 prosent av sykepleiervaktene dekket opp av ufaglærte og annet personell, og i Nord-Trøndelag gjelder det så mange som 20 prosent av vaktene, viser undersøkelsen fra Norsk Sykepleierforbund. I Vestfold er prosenttallet 17,5.

Lisbeth Rudlang

BEKYMRET: Fylkesleder Lisbeth Rudlang i Norsk Sykepleierforbund, Vestfold, mener Norge trenger et sykepleierløft for å gi riktig pleie til befolkningen.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

– Det er faktisk sykepleiermangel i Norge nå, det er en kamp om arbeidskraften, sier fylkesleder Lisbeth Rudlang.

For selv om det utdannes mange sykepleiere, forsvinner en god del ut av yrket og over i andre jobber etter en stund, ifølge Rudlang. Og det er særlig de kommunale sykehjemmene som sliter med å fylle sykepleiervaktene.

Dårlig tilrettelegging

– Jeg blir bekymret for befolkningen og helsetjenestene de mottar ute i kommunene, sier Rudlang som mener kommunene må gjøre mer for å holde på sykepleiere med god kompetanse.

Hun etterlyser bedre lønn, bedre tilrettelegging av arbeidstid og en bedre deltidsordning. I dag er gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere 57 år, og her ligger det en stor arbeidskraftreserve, mener fylkesleder Lisbeth Rudlang.

Nå ber hun politikerne om å ta grep.

Maria Karine Aasen-Svendsrud

STUDIEPLASSER: Vestfold Arbeiderpartis stortingskandidat Maria Aasen-Svendsrud mener det er viktig utdanne flere sykepleiere.

Foto: Vestfold Arbeiderparti

Vestfold Arbeiderpartis stortingskandidat Marie Aasen-Svendsrud mener det først og fremst må utdannes flere sykepleiere.

– Jeg er enig i at vi trenger flere sykepleiere, derfor foreslår Arbeiderpartiet 1000 flere studieplasser og 300 nye fagskoleplasser i revidert nasjonalbudsjett, sier Aasen-Svendsrud.

Har fått løft

Statssekretær Lisbeth Normann som representerer Høyre, har tidligere vært leder i Norsk Sykepleierforbund. Hun sier regjeringen allerede har gjort mye for å løfte sykepleieryrket i kommunene.

Lisbeth Normann

TILTAK: Statssekretær Lisbeth Normann mener regjeringen er på god vei når det gjelder å rekruttere sykepleiere til kommunene.

Foto: BJORN H STUEDAL www.stuedal.no / BJORN H STUEDAL www.stuedal.no

– Vi er på god vei, for denne regjeringen har gjort flere målretta tiltak mot sykepleiere og rekruttering til kommunene enn noen annen regjering har gjort, hevder Normann.

I årets budsjett er det satt av nesten 1,5 milliarder kroner til kompetanseheving i kommunene. Det er gitt 16,5 millioner kroner til en egen lederutdanning, og det er bevilget øremerka tiltak til kompetanseheving for sykepleiere.

– Er det nok nå som etterkrigsbarna begynner å bli godt voksne?

– Vi har en utfordring med å rekruttere nok helsefagarbeidere og sykepleiere, og vi må ved felles innsats skaffe oss flere sykepleiere, sier Normann.