– Nærmest en krise for sykepleiere

Vestfold lyser ut for få heltids sykepleierstillinger, mener Norsk Sykepleierforbund.

Sykepleiere

SYKEPLEIERE: I Vestfold ligger tallene på heltidsstillinger som lyses ut under landsgjennomsnittet.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

I år har 35 prosent av utlyste sykepleierstillinger vært fulltidsjobber i Vestfold, viser en undersøkelse fra Norsk Sykepleierforbund.

Dette er tall som ligger godt under landsgjennomsnittet.

Lisbeth Rudlang

MER HELTID: Lisbeth Rudlang er Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, og mener det blir utlyst for mange deltidsstillinger fremfor heltidsstillinger.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

– Dette er veldig bekymringsfullt og veldig trist, sier fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Vestfold, Lisbeth Rudlang.

En av fem sykepleiestillinger er bemannet med ufaglært arbeidskraft i Vestfold i dag.

– Vi står ovenfor en stor sykepleiermangel. Og når arbeidsgiver ikke er i stand til å lyse ut heltidsstillinger, får vi heller ikke søkere, sier Rudlang til NRK.

Sandefjord – dårligst ut

Firmaet Retriver har undersøkt hvor mange heltids sykepleierstillinger som har vært utlyst siden februar i år. Sandefjord er den kommunen som kommer dårligst ut.

Bare 17 prosent av de utlyste sykepleiestillinger var av type heltid.

– Det er dypt bekymringsfullt at en så stor kommune som Sandefjord ikke lyser ut flere heltidsstillinger enn 17 prosent av det totale, sier Rudlang.

Kommunalsjef Lise Tanum Aulie i Sandefjord kommune sier at det lite gjennomtrekk av 100 prosent stillingene. En del stillinger blir ikke utlyst fordi sykepleiere i noen tilfeller har rett på jobben etter en viss periode.

– Uansett viser dette at Sandefjord har utfordringer som vi tar på største alvor, sier Aulie til NRK.

Tønsberg best i klassen

Tønsberg hadde like mange utlysninger sett bort ifra at 47 prosent av jobbene var heltidsstillinger. Gullik Dokken er virksomhetsleder for hjemmetjenesten i kommunen, og han mener dette ikke er tilfeldig.

Gullik Dokken

FLER I FULLE STILLINGER: Virksomhetsleder for hjemmetjenesten i Tønsberg, Gullik Dokken, mener det er viktig å få så mange som mulig i fulle stillinger.

Foto: PRIVAT

– Det er i hvert fall en bevisst jobbing i forhold til at det er viktig å ha så mange som mulig i fulle stillinger. Vi har vært med i et prosjekt i samarbeid med flere kommuner som heter «Nytt blikk». Dette går ut på å få opp flest mulig store stillinger.

Dokken mener det er en stor fordel at brukere får færre å forholde seg til.

– Vi ser at det er viktig for pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet at vi har så mange som mulig i større stillinger.

– Nærmest en krise

Fylkeslederen i Sykepleierforbundet i Vestfold mener det blir utlyst for mange deltidsstillinger. Hun sier at utdannede kvinner og menn ikke ønsker å jobbe deltid.

Men det er flere som sier at det er mange sykepleiere som vil jobbe deltid?

– Ja, det syntes jeg er en omskrivning og en avledningsmanøver til det som er det reelle problemet. Nå står vi nærmest ovenfor en krise om vi ikke klarer å rekruttere flere inn i yrket. Menn og kvinner ønsker ikke å jobbe deltid fordi man faktisk må ha en lønn å leve av, avslutter Rudlang.